หนุนอุทยานวิทยาศาสตร์แม่ฟ้าหลวง เป็นฮับเครื่องสำอางแข่งเกาหลี-ญี่ปุ่น

หนุน ม.แม่ฟ้าหลวง เป็นฮับเครื่องสำอาง

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ หนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง เป็นฮับเครื่องสำอางและสมุนไพร แข่งกับเกาหลีและญี่ปุ่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง อว. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล.ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องสำอางและสมุนไพรที่มีความโดดเด่น นี่คือสิ่งที่ทำให้ตนคิดว่ามหาวิทยาลัยไม่มีวันตาย บทบาทของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นทั้งนักศึกษา ทั้งบัณฑิต รวมทั้งผู้ที่ไม่จบปริญญาก็สามารถมาใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการที่อุทยานวิทยาศาสตร์ได้

ที่ผ่านมาตนลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. เพื่อต้องการสื่อสารและส่งข่าวไปให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการได้เข้ามาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุทยานวิทยาศาสตร์ทุกแห่ง ทุกมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

ด้าน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. เน้นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องสำอางและสมุนไพร ซึ่งเป็นวาระหลักของประเทศไทย ทั้งการผลิตและการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การยอมรับที่แพร่หลาย จับต้องได้ และมีความเป็นสากล เครื่องสำอางที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล.พัฒนาขึ้น เน้นในเรื่องของ BCG โดยมีคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งเป็นแห่งแรกในทวีปเอเชียที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการ

โดยนำพืชพันธุ์ที่เป็นพื้นฐานหลักมาทำเป็นเครื่องสำอาง ซึ่งจะไม่ใช่สินค้าโอท็อปทั่วไป แต่เป็นสินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพสูง ขณะที่เรื่องสมุนไพรก็ได้มีการคัดสรรสมุนไพรที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการผลิต เพื่อนำมาทำเป็นยาและเครื่องสำอาง เพราะ มฟล. มุ่งมั่นที่จะเป็น HUB หรือศูนย์กลางด้านเครื่องสำอางที่มีคุณภาพแทนประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น

“ทั้งนี้ ผมคิดว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ทุกแห่งควรมีความโดดเด่นของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่ทำแค่ให้ มฟล.พัฒนา แต่จะทำให้ทุกมหาวิทยาลัยโตตามกัน”

หนุน ม.แม่ฟ้าหลวง เป็นฮับเครื่องสำอาง