ศธ.ชวนเที่ยวงาน EDU SOFT POWER FESTIVAL จัดเต็มกว่า 100 บูท

กระทรวงศึกษา จัดงาน “EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024” ตั้งแต่วันที่ 25-27 ธ.ค. โชว์ของดีกว่า 100 บูท “ช็อป ชิม โชว์ แชร์” ขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024 กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ ทุนมนุษย์ สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) คือ “นโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ”

เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ รมว.ศธ. ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการ แผนงาน และมาตรการต่าง ๆ ผ่านคอนเทนต์ 11 อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในทุกสาขา 11 สาขา ได้แก่ อาหาร, กีฬา, เฟสติวัล, ท่องเที่ยว, ดนตรี, หนังสือ, ภาพยนตร์, เกม, ศิลปะ, การออกแบบ และแฟชั่น พร้อมยกระดับแรงงานทักษะขั้นสูง ผ่านนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์

อนุทิน ชาญวีรกุล เปิดงาน ศธ ซอฟพาวเวอร์

นายอนุทินกล่าวต่อว่า การจัดงานในวันนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศได้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ได้สัมผัสกับพลังสร้างสรรค์ของบุคลากรจากภาคการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ด้านการศึกษาด้วยแนวคิด SoftPower 5F คือ Food, Fashion, Film, Fighting และ Festival มาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ เป็นเวทีสำคัญที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพ สู่การเป็นผู้นำด้านซอฟต์พาวเวอร์ของไทย เพื่อก้าวสู่เวทีโลกในอนาคต

“แม้ช่วงเวลาเพียง 3 เดือนที่พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงแรงงาน เพื่อบูรณาการให้พลเมืองเป็นคนที่มีจิตสำนึกรักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ

ซึ่งตอบโจทย์การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณีของไทย ขอชื่นชมทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้การดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายไปพร้อมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ และเกิดความมั่นคงในชีวิต ให้การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

EDU SOFT POWER FESTIVAL

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.15-19.30 น. ซึ่งภายในงานมีเวทีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมกิจกรรมน่าสนใจ เช่น ดนตรีโฟล์คซอง การร้องเพลงไทยและสากล ลูกทุ่ง 4 ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงโชว์ผลงานชนะเลิศการประกวดร้องเพลง และยังมีการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ ด้วยบรรยากาศที่สอดรับกับเทศกาลของขวัญปีใหม่ ทั้ง “ช็อป ชิม โชว์ แชร์” แบ่งปันองค์ความรู้ ภายใต้แนวคิด Soft Power 5F ประกอบด้วย

 • Food ด้านอาหาร : การนำเสนอเสน่ห์รสชาติอาหารไทย เปิดตำรับเมนูหากินยาก 4 ภาค การทำอาหาร ด้วยฝีมือครู นักเรียน นักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ
 • Fashion ด้านแฟชั่น : สามารถเลือกช็อปผลิตภัณฑ์จากผ้า พร้อมด้วยการเดินแบบแฟชั่นโชว์
 • Film ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล : เลือกช็อปผลิตภัณฑ์ศิลปะ โชว์งานศิลปะ ออกแบบ แชร์เวิร์กช็อป
 • Fighting ด้านศิลปวัฒนธรรม : โชว์การแสดงทางวัฒนธรรม เช่น มวยไทย
 • Festival ด้านเทศกาล ธุรกิจ และบริการ : ช็อปผลิตภัณฑ์หัตถกรรม โชว์หัตถกรรม สปา แชร์เวิร์กช็อป

"EDU SOFT POWER FESTIVAL

ในส่วนของกิจกรรมเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2024 มีการจัดแสดงและจําหน่ายผลงาน RRR AWARD 2023 อาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ ที่มีผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานในสังกัดจัดจำหน่าย โซนกาแฟ Cafe’ Zone และบริการห่อของขวัญ รวมไว้มากมายกว่า 100 ร้านค้า ในธีม Soft Power องค์ความรู้ด้านสร้างสรรค์ การศึกษาพลังแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสู่เวทีโลก ไม่ว่าจะเป็น

 • เมืองแฟชั่น เจาะรันเวย์ รับชมการเดินแบบพรีเซนต์เสื้อผ้าสวมจิตวิญญาณผ้าไทย 4 ภาค ชดแฟชั่น
  จากผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม ผ้าไหม ผ้าโชมพัสตร์ ผ้าปาเต๊ะ และเครื่องประดับอัญมณี
 • เมืองอาหาร อร่อยหลากรส ชวนชิมเสน่ห์รสชาติอาหารไทย เมนูหากินยากทั้ง 4 ภาคเปิดตำรับอาหารขันโตกของล้านนา อาหารพื้นบ้านแบบัวคุณค่าอาหารเพียบอาหารชาววังประณีตสำหรับชนชั้นสูง
  อาหารแกสโตรโนมีอาหารเชิงท่องเที่ยว
 • เมืองศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เช่น สงกรานต์ ฯลฯ
 • เมืองธุรกิจและบริการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ การดูแลสุขภาพ นวด สปา กับการเดินทางอันแสนพิเศษ สัมผัสมรดกภูมิปัญญาไทย 5 ภาค
 • เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล ทุนทางวัฒนธรรม ชมนิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายผลงานจากการจัดการเรียนรู้อาทิ งานออกแบบ จิตรกรรม เซรามิกส์ ภาพยนต์และวีดีทัศน์งานฝีมือและงานหัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีงานที่เข้ามาเสริมเติมเต็มในกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย

"EDU SOFT POWER FESTIVAL

"EDU SOFT POWER FESTIVAL


อนุทิน เปิดงาน edu soft power