“บิ๊กซี” จับมือราชภัฏ 38 แห่ง ฝึกวิชาชีพนักศึกษาชำนาญค้าปลีก

“บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์” ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพ และสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงจากการฝึกงาน มุ่งสร้างบุคลากรที่ดีมีคุณภาพออกไปสู่สังคม และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

“อัศวิน เตชะเจริญวิกุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรวม 38 แห่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ในการสร้างบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพสู่สังคมในอนาคต คือ 1) ช่วยร่างหลักสูตรการจัดการค้าปลีก พร้อมทั้งส่งวิทยากรมาบรรยายให้ และ 2) ให้นักเรียนได้ฝึกประกอบวิชาชีพจากร้านค้าจำลอง และฝึกงานในสถานที่จริงในส่วนสาขาของบิ๊กซี ตลอดจนพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้พร้อมทำงานจริง
โดยบิ๊กซีก็มีนโยบายอาจจะรับพนักงานโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพิ่มเมื่อสำเร็จการศึกษาอีกด้วย

นอกจากนี้ บิ๊กซีและมหาวิทยาลัยราชภัฏยังมีความร่วมมืออื่น ๆ อีก เช่น ความร่วมมือด้านการวิจัยการตลาดการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกเพื่อพัฒนาสาขาใหม่ รวมไปถึงความร่วมมือในโครงการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาผ่านช่องทางสาขาบิ๊กซี ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,000 สาขา

ด้าน “ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ในครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ในประเทศไทย และยังเป็นโอกาสอันดีที่สถาบันการศึกษาและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่ดี เพิ่มขีดความสามารถและมีคุณภาพออกสู่สังคมไทยเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

“โครงการนี้จะทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน ซึ่งจะทำให้เขาเหล่านั้นมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ”

ผศ.ดร.เรืองเดช กล่าวเพิ่มเติมว่าในโครงการนี้ได้เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาทุกคน ไม่มีจำกัดหลักสูตรหรือสาขาวิชา หรือชั้นปีใด ๆ ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคนที่อยากจะมาเรียนรู้ หรือฝึกประสบการณ์กับบิ๊กซี โดยนักศึกษาจะเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และขณะที่ศึกษาอยู่สามารถมาฝึกประสบการณ์ หรือเรียนรู้กับบริษัทบิ๊กซีได้ซึ่งถือเป็นการบูรณาการเรียนรู้ควบคู่กันไปและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตเหล่านั้นจะเกิดการพัฒนาตนเอง รู้ถึงความต้องการของตนที่จะประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการนั้นครอบคลุม 6 กลุ่มทั่วภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มกรุงเทพฯ 5 แห่ง ได้แก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กลุ่มภาคกลาง 5 แห่ง ได้แก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกลุ่มภาคตะวันตก 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Previous articleส.อ.ท.พลิกโฉมอุตสาหกรรม ระดมกูรู “ซิลิคอนวัลเลย์” ติวสตาร์ตอัพ
Next articleโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่พันเอก(พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์