PBIC มธ.+โซแอส เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ยกระดับอาณาบริเวณศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์(Pridi Banomyong InternationalCollege-PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโซแอส (School of Oriental and African Studies-SOAS) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านอาณาบริเวณศึกษาให้มีความเป็นสากล รอบด้านและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งยังตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป สอดคล้องกับการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ของธรรมศาสตร์ในการมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต

“ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร” คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า พีบีไอซี มธ.ได้พัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญาร่วมกับโซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันด้านสังคมศาสตร์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 100 ปี สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาโดยเฉพาะ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบทที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่โซแอส ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการเรียนแบบอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย และหลักสูตร 2 ปริญญาจะเริ่มในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

“ผู้ที่จะเรียนในหลักสูตรสองปริญญาได้นั้น จะต้องเป็นนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา พีบีไอซี มธ. ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 2 ตามเกณฑ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 ขึ้นไป จะมีโอกาสศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่โซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน”

“ผศ.ดร.นิธินันท์” กล่าวว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย จะได้รับปริญญาตรี 2 ใบ คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน ถือเป็นโอกาสที่มากกว่าสำหรับนักศึกษาที่จะได้เรียนในหลักสูตรที่เข้มข้น เจาะลึกอาณาบริเวณศึกษาทั้งไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือการศึกษาระดับอุดมศึกษาประเทศไทยอีกขั้น โดยผู้เรียนจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากการเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างมหาวิทยาลัยลอนดอน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือด้านการเรียนแบบอาณาบริเวณศึกษา หลักสูตร 2 ปริญญาที่เกิดขึ้นครั้งแรก และเป็นที่เดียวในประเทศไทย”

“พีบีไอซี มธ.ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล เพื่อรองรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน ที่จะเดินทางมาศึกษาในหลักสูตรไทยศึกษา พีบีไอซี มธ.เป็นเวลา 2 ปีเช่นเดียวกัน ทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับการศึกษาไทยผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับความพยายามปรับตัวไปสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรไทยศึกษามุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยอย่างรอบด้าน ทั้งการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่เน้นการวิเคราะห์ วิพากษ์ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดแบบเป็นสากลและพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาจากทั่วโลกอีกด้วย


 

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลยพิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat 

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ