“ราชินีบน” ปั้นโมเดลสะเต็มปฐมวัย บ่มเพาะการคิดนวัตกรรมตั้งแต่อนุบาล

“ราชินีบน” ปั้นโมเดลสะเต็มปฐมวัย บ่มเพาะการคิดนวัตกรรมตั้งแต่อนุบาล
ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นี้ โรงเรียนราชินีบนจัด “Open Class” โครงงานสะเต็มปฐมวัย ปึการศึกษา 2562 ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
ทั้งนี้ สำหรับโครงงานสะเต็มปฐมวัยดังกล่าว เป็นโมเดลการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่คณะครูโรงเรียนราชินีบนได้วิจัยและพัฒนาขึ้น เพื่อบ่มเพาะ “การคิดเชิงนวัตกรรม” ซึ่งเป็นสมรรถนะของพลเมืองไทยในยุค 4.0 ให้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเล็ก นอกเหนือไปจากการเสริมความสามารถในการอ่านออกเขียนได้และ การคิดคำนวณตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล
 
ภายในงานท่านจะได้สังเกตบรรยากาศการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยคำถาม การลงมือปฏิบัติ การนำเสนอโครงงานด้วยวาจา ท่าทาง รอยยิ้มและความสนุกสนานของเด็ก ๆ ตามแบบฉบับ “กุลสตรีราชินีบน”
 
สนใจเข้าร่วมงานแจ้งความประสงค์มายัง [email protected] ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นี้

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ