Primary Phonics Plus ฝึกเด็กพูดอังกฤษมั่นใจ

ต้องยอมรับว่าในช่วง 5 ปีแรกของเด็กทุกคนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ในการปูพื้นฐานต่าง ๆ ให้กับลูก เพราะระยะเวลาดังกล่าว สมองของเด็กจะมีการเติบโต และมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านภาษาที่เด็กจะมีการเรียนรู้ และสามารถจดจำได้ในระยะยาว

ทั้งนั้น การจะปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรง ต้องมาจากความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง โดยทักษะแรกที่เด็ก ๆ ควรได้รับการฝึกฝนคือการพูดอย่างถูกวิธี เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการต่อยอดไปสู่ทักษะอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ดังนั้น แนวทางการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย คือ “Jolly Phonics” ซึ่งเป็นวิธีการสอนให้เด็ก ๆ สามารถออกเสียง อ่านออก เขียนได้ ผ่านการเรียนการสอนที่สนุกสนาน กระตุ้นการเรียนรู้ของสมองอย่างเป็นระบบ

“เดวิด แครทดอร์ค” Head of Young Learners บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า การสอนแบบ Jolly Phonics จะฝึกฝนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้เสียงของตัวอักษรต่าง ๆ และสามารถเปล่งเสียงออกมาได้แตกต่างกันถึง 42 เสียงจากการฟังนิทาน การเห็นการแสดงท่าทางประกอบเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจ เกิดการจดจำอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ รวมถึงเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การผสมเสียง และสร้างเป็นคำศัพท์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้จะสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ และช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

บริติช เคานซิล มีคอร์ส Primary Phonics Plus ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเด็กอนุบาล 3 ที่มีอายุ 5-6 ขวบซึ่งจะได้เรียนรู้ทักษะการอ่าน การเขียน และการออกเสียงผ่านการสอนแบบ Jolly Phonics อย่างสนุกสนาน ด้วยหลากหลายกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนำเสนอบทเรียนที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันมาสอนให้เด็ก ๆ สามารถนำคำศัพท์ไปใช้ได้จริง พร้อมสร้างจินตนาการ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาการที่สำคัญในอนาคต ยิ่งกว่านั้น เด็ก ๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศระดับสากล เป็นมิตร และเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญในการสอนเด็กเล็กโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ คือ pick up and pass ซึ่งจะกระจายการ์ดเสียงตัวอักษรลงบนโต๊ะ แล้วครูพูดเสียงตัวอักษรออกมา พร้อมทั้งเรียกชื่อเด็กคนใดคนหนึ่งให้หยิบการ์ดเสียงตัวอักษรนั้น ๆ อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะทำแบบเดียวกันกับเด็กคนอื่น และทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าการ์ดเสียงตัวอักษรถูกเด็ก ๆ หยิบจนหมด หรือกิจกรรม shuffle and deal ที่ให้เด็ก ๆ วางการ์ดเสียงตัวอักษรเป็นแถวตรงหน้าตัวเอง แล้วให้พวกเขาอ่านออกเสียงตัวอักษรเหล่านั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากนั้น ครูจะพูดคำศัพท์ขึ้นมาหนึ่งคำ และให้เด็ก ๆ ช่วยกันหยิบการ์ดเสียงตัวอักษรของคำดังกล่าวมาเรียงให้ถูกต้อง

สำหรับเด็กที่ผ่านคอร์ส Primary Phonics Plus จะมีพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่านและการเขียน เพื่อให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการสื่อสาร ทั้งการฟังและการพูด โดยจากการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ จะทำให้มีคลังคำศัพท์มากขึ้น และสามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ กล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

ไม่เพียงเท่านี้ “เดวิด แครทดอร์ค” บอกว่า ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ พ่อแม่ถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศการพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษภายในบ้าน โดยไม่ต้องกังวลว่าลูกของตนเองจะออกเสียงสำเนียงถูกต้องหรือไม่

อันเป็นการสร้างพื้นฐาน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ