ม.ธรรมศาสตร์เลือก “รศ.เกศินี” ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสมัยที่ 2

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

ม.ธรรมศาสตร์เลือก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ให้เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่ออีก 1 สมัย

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมี ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน มีมติเลือก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ให้เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่ออีก 1 สมัย โดยมีวาระการทำงาน 3 ปี

สำหรับขั้นตอนถัดจากนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อเสนอต่อไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ ระหว่างนี้เพื่อให้บริหารงานและดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้แต่งตั้ง รศ.เกศินี เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี ไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ