เด็กมัธยม สนใจเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นทุกปี สพฐ.เปิดสอนแล้ว 173 โรงเรียน

สพฐ.เผยเด็กมัธยมสนใจเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นทุกปี เปิดสอนแล้วในโรงเรียน 173 แห่ง คาดมีแนวโน้มเปิดเพิ่มอีก เดินหน้ารับครูเจ้าของภาษาเข้ามาสอนต่อเนื่อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ผอ.สวก.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีส่งมอบครูชาวเกาหลี ปีการศึกษา 2565 ว่า ตามที่ สพฐ. ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ภายใต้ความร่วมมือ และสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลีในด้านต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง

โดยเฉพาะโครงการจัดครูชาวเกาหลี ซึ่งเป็นเจ้าของภาษามาสอนภาษาเกาหลีให้กับนักเรียนของไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเกาหลีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ภาษาเกาหลีพื้นฐานอย่างเพียงพอเมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ทางภาษาเกาหลีไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้

Advertisement

“จากความร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ทำให้การเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษามีความเข้มแข็งมากขึ้น ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้เรียนเพิ่มขึ้น แนวโน้มการเปิดสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนก็เพิ่มขึ้นทุกปี และที่สำคัญภาษาเกาหลียังบรรจุเพิ่มในระบบการสอบ PAT (Professional Aptitude Test) อีกหนึ่งภาษา ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาเกาหลีไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย”

นายวิษณุ กล่าวต่อว่าสพฐ.ในฐานะแกนนำการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ และศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ที่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ด้วยมิตรไมตรีอันดี ที่ช่วยพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

ซึ่ง สพฐ.ถือว่าครูชาวเกาหลี เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าในโรงเรียนของเรา โดยเราจะพยายามอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด เพื่อให้ครูได้ทำหน้าที่สอนนักเรียนไทยและคนไทยให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้ อันจะนับเป็นความสำเร็จร่วมกันของเราทั้งสองประเทศ

ด้านนางสาวนองศิริ โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง กล่าวว่า

ปัจจุบันภาษาเกาหลีได้รับความนิยม และนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสนใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้นทุกปี โดยขณะนี้มีโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเกาหลี จำนวน 173 แห่ง มีนักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลี จำนวน 45,000 กว่าคนแล้ว

Advertisement

ทั้งนี้ สพฐ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ตามนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลีในการสื่อสาร ศึกษาต่อ การเข้าถึงองค์ความรู้ และประกอบอาชีพ

ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี โดยศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู การจัดทำหนังสือเรียน การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียนตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับในปี 2565 เป็นปีที่ 12 ที่ได้มีการคัดเลือกและจัดส่งครูชาวเกาหลี ซึ่งเป็นทั้งครูเก่าที่เคยมาสอนแล้ว จำนวน 34 คน และครูใหม่ซึ่งมาสอนปีนี้เป็นปีแรกอีก 19 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน

โดยคณะครูดังกล่าวเดินทางมาถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม และ สพฐ. ได้จัดอบรมความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้น รวมทั้งเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียน เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของครูชาวเกาหลี ก่อนไปสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ต่อไป