ซีเอสอาร์ “น้ำตาลบุรีรัมย์” เดินหน้าหนุนการศึกษาเยาวชนไทย-

ซีเอสอาร์ “น้ำตาลบุรีรัมย์” เดินหน้าหนุนการศึกษาเยาวชนไทย-

น้ำตาลบุรีรัมย์เดินหน้าการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการศึกษา และส่งเสริมอาชีพของชุมชน ภายใต้แนวความคิด และปรัชญาธุรกิจที่ว่า “น้ำตาลสร้างในไร่”

“อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการดำเนินงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนชุมชนรอบโรงงาน

“เรามีสำนักงานใหญ่ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ทำโครงการด้านสังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด รวมถึงมีความใกล้ชิดและร่วมพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญของเรา”

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ เริ่มจากภายในองค์กร แล้วขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสังคมในระดับประเทศ โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน 4 ประการได้แก่

หนึ่ง สร้างสำนึกจิตสาธารณะในพนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ ของบริษัท

สอง เน้นการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมกับชุมชนในเชิงลึก

สาม ให้ความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ผู้นำทางความคิด และชุมชนรอบข้าง

สี่ นำผลพลอยได้ที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายไปต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้ เช่น พลังงาน และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

“อนันต์” กล่าวอีกว่าบริษัทให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พร้อมทั้งจัดโครงการคืนความรู้สู่เยาวชนที่โรงเรียนสาวเอ้, โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ, โรงเรียนบ้านคูบอน และโรงเรียนบ้านสระประคำถาวร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และยาเสพติด

ขณะเดียวกัน บริษัทยังสนับสนุนกิจกรรม “BRR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความยั่งยืน” ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองขวาง ซึ่งผลงานนี้ทำให้บริษัทได้รับรางวัลในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 125 ปี เมื่อปีที่ผ่านมา และในปี 2560-2561 โรงเรียนบ้านหนองขวาง ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี

รับข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ อย่าลืมกดติดตาม
และกดปุ่ม See first (เห็นโพสต์ก่อน)
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์ ทันสมัย-ทันใจ
ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้
ทั้งระบบ ios และ android

อ่านประชาชาติธุรกิจ ทั้งฉบับผ่าน e-Newspaper
ได้ที่แอปพลิเคชั่น Ookbee เลือก “ประชาชาติ”

ซีเอสอาร์ “น้ำตาลบุรีรัมย์” เดินหน้าหนุนการศึกษาเยาวชนไทย-


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ