AIS-Singtel English Camp หนุนเด็กไทยกล้าฟุดฟิดฟอไฟ-

 

เพราะการสื่อสารยุคดิจิทัลไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน ความรู้ภาษาอังกฤษยิ่งรู้มาก จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้มากยิ่งขึ้น เอไอเอส จึงจับมือกับโอเปอเรเตอร์กลุ่ม Singtel (สิงค์เทล) อีก 3 ประเทศ สร้างสรรค์โครงการ AIS-Singtel English Camp 2017 เพื่อลบความกลัว สร้างความกล้าให้เด็กไทยใช้ภาษาอังกฤษ

“วิไล เคียงประดู่” ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ให้รายละเอียดว่าโครงการนี้ดำเนินการกับเด็กจากโครงการสานรัก คนเก่ง..หัวใจแกร่ง ซึ่งจากพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นของน้อง ๆ ที่เข้าร่วมแคมป์ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา ทำให้ปีนี้เอไอเอสได้ร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์กลุ่มสิงค์เทลอีก 3 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย จัดแคมป์ขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

“เรามุ่งหวังให้น้อง ๆ สามารถเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในโลกแห่งความเป็นจริงในหลายมิติ และหลากสำเนียงจากพี่ ๆ จิตอาสา พร้อมแนะแนวทางการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ด้วยตัวเองต่อไป โดยหลังแคมป์นี้จบลง เรามอบโอกาสให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษผ่านช่องทางดิจิทัลกับครูต่างชาติ เพื่อฝึกสนทนาเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง พร้อมค้นหาคนเก่งที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์ที่ประเทศสิงคโปร์”

AIS SINGTEL ENGLISH CAMP 2017 มีน้อง ๆ จากโครงการสานรักฯ ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 34 คน เข้าร่วมแคมป์ 5 วัน 4 คืน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ท่ามกลางบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ และสัตว์ป่า ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ

ขณะเดียวกัน มีกิจกรรมไฮไลต์ที่ให้นักเรียนนำเสนอคลิปวีดีโอเป็นภาษาอังกฤษที่ได้จากการบันทึกขณะท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ ทำให้ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ วางแผน และใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน

ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากน้อง ๆ ที่ได้เข้าร่วมแคมป์ในครั้งนี้ “อาฟานดี มะดีเย๊าะ” นักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมท่องเที่ยวสวนสัตว์ และอัดคลิปวีดีโอทำให้ตนได้รู้จักวิธีการพูดแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ ได้คิดรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมกับผู้อื่น

“หลังจากนี้ ผมจะเอาสิ่งที่ได้ไปสอนเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่โรงเรียน โดยผมจะพยายามเรียนรู้คำศัพท์ สำเนียง การออกเสียงเพิ่มเติมด้วยตัวเองผ่านการดูหนัง ฟังเพลง รวมถึงการพูดคุยกับพี่ ๆ จิตอาสาผ่านทางช่องทางโซเชียลต่าง ๆ”

ขณะที่ “ศิลา ทับปะนานนท์” นักศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก กล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้รับโอกาสให้มาร่วมแคมป์ภาษาอังกฤษ ซึ่งตนมีความกล้าที่จะพูดมากขึ้น ถึงแม้วันแรก ๆ ต้องฟื้นความมั่นใจอยู่บ้าง แต่พี่จิตอาสาได้เข้ามาช่วยเหลือ ทั้งการพยายามเข้าหาเรา ชวนคุย และคอยแนะนำเรื่องต่าง ๆ

“ครั้งนี้ผมฟังคนต่างชาติพูดแล้วเข้าใจมากขึ้น ทำให้การพูดก็ง่ายขึ้นตามไปด้วย โดยผมจะนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากแคมป์นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการพูดคุยกับคนต่างชาติ ซึ่งจากที่เคยเรียงประโยคผิด ๆ ตอนนี้ผมสามารถเรียงประโยคได้ถูกต้อง ทำให้สามารถสื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้มากขึ้น”

ทั้งนั้น แม้แคมป์นี้จะมีระยะเวลาเพียงสั้น ๆ แต่ก็ได้ช่วยทลายกำแพงแห่งความกลัว และจุดประกายให้เด็กไทยกล้าที่จะพูดมากขึ้น ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นอาวุธทางปัญญาที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสที่ดีในอนาคต