สวดมนต์ตอนเช้า เติมสุขให้พนักงาน “ซีพีเอฟ”-

ปัจจุบันพนักงานบางส่วนใช้เวลาในที่ทำงานมากกว่าอยู่บ้าน จึงทำให้พนักงานหลายคนอยากเห็นที่ทำงานของตัวเองมีสภาพการทำงานคล้าย ๆ กับอยู่บ้าน ทั้งนั้นเพื่อให้คนทำงานมีความสุข มีสมาธิ และมีจิตใจที่ดี ดังเช่น เพื่อนพนักงานกลุ่มหนึ่งของโรงงานแปรรูปไก่นครราชสีมา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” ที่ชักชวนกันสวดมนต์ที่สำนักงานทุก ๆ เช้าก่อนเริ่มงาน

กิจกรรมเล็ก ๆ ไม่เพียงสร้างผลลัพธ์มากกว่าที่คิด ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นด้วย ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้หลายสำนักงาน ฟาร์มทั่วประเทศ และในประเทศอื่น ๆ ชวนกันทำตามอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การสวดมนต์ในตอนเช้าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์องค์กรแห่งความสุขของซีพีเอฟในวันนี้

ทั้งนั้นเพราะตระหนักดีว่า “บุคลากร” เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

ซีพีเอฟ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คนดี” ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะในการทำงานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาซีพีเอฟดำเนินโครงการ “ธรรมะบรรยาย” ด้วยการนิมนต์พระภิกษุที่มีชื่อเสียงมาเป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และการทำงานให้กับพนักงาน และชาวชุมชนรอบโรงงานมาอย่างต่อเนื่อง

จนที่สุด จึงทำให้พนักงานกลุ่มหนึ่งเกิดความคิดที่อยากจะชักชวนเพื่อนร่วมงานจัดกิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้าขึ้น

“บุญฤทธิ์ ศรีธัญญรัตน์” ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงงานแปรรูปไก่ นครราชสีมา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” บอกว่า จุดเริ่มต้นมาจากพนักงานโรงงานแปรรูปไก่นครราชสีมา มาพูดคุยหารือกัน จนเป็นที่มาของการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนำร่องสวดมนต์ในสำนักงาน โดยนัดกันสัปดาห์ละครั้ง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในช่วงเช้าก่อนเวลาเข้าทำงาน

“โดยนำบทสวดมนต์มารวมกัน และพิมพ์แจกให้คนที่มาร่วมสวดมนต์ ซึ่งเป็นบทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน เสริมด้วยบทสวดโมระปะริตตัง และบทสวดกะระณียะเมตตะสุตตัง จบสวดมนต์นั่งสมาธิ และมีการพูดคุยกัน เพื่อให้ทุกคนนำหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

“อำภาพร เพียซ้าย” พนักงานฝ่ายธุรการ โรงงานแปรรูปไก่ นครราชสีมา กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาเรามีโอกาสน้อยมากที่จะไปร่วมกิจกรรมของบริษัท ที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ หรือฟังธรรมนอกสถานที่ แต่เมื่อได้ข่าวว่ามีกิจกรรมนี้ ก็ดีใจที่องค์กรเปิดโอกาสให้จัดสวดมนต์ร่วมกันที่สำนักงาน เพราะเราจะได้ร่วมสวดมนต์ทุกครั้ง

“จากการสวดมนต์ครั้งนี้ ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองหลายอย่าง ทั้งยังช่วยให้ทำงานมีสมาธิมากขึ้น ช่วยให้คิดสิ่งใหม่ ๆ และแก้ปัญหาการทำงานได้ดีขึ้น และรู้สึกว่าตัวเองมีสติ ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วย เนื่องจากการสวดมนต์ร่วมกันในสำนักงาน ทำให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีมงานทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งยังมีโอกาสพูดคุย ลูกน้องก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับหัวหน้างานหลังจากสวดมนต์ มีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในสำนักงานดีขึ้นด้วย”

กิจกรรมสวดมนต์-นั่งสมาธิตอนเช้าก่อนทำงาน ไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจจากทั้งผู้บริหาร และพนักงานในสำนักงานเพิ่มขึ้น จาก 10 คน เป็น 20 และปัจจุบันผู้บริหารและพนักงานกว่า 50 คนร่วมกันสวดมนต์ทุกเช้าวันเสาร์ และกิจกรรมสวดมนต์ในสำนักงานยังขยายจาก 1 สำนักงาน ไปสู่โรงงาน และฟาร์มของซีพีเอฟทั่วประเทศ

จากกิจกรรมของคนกลุ่มเล็ก ๆ จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของทุกสำนักงาน และโรงงาน โดยทุก ๆ เช้าก่อนเริ่มทำงาน พนักงานจะมาร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิกันก่อนจะแยกย้ายไปทำงาน ไม่เพียงจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความสงบในจิตใจก่อนทำงาน ยังเป็นเวลาที่ช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานได้พูดคุยกันทั้งเรื่องงาน และเรื่องอื่น ๆ และในบางสำนักงาน หากมีการประชุมช่วงเช้า ผู้บริหารยังชวนผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ก่อนเริ่มประชุมอีกด้วย

“ปานเพชร พานิชการ” ธุรกิจครบวงจรส่งออกมีนบุรีและครบวงจรไก่ ตะวันออก-กทม. บอกว่า ที่โรงงานแปรรูปไก่ มีนบุรี พนักงานร้อยละ 60 นับถือศาสนาอิสลามได้ร่วมขอดุอาอ์ในกิจกรรมเคารพธงชาติตอนเช้าสลับกับการสวดมนต์ของพนักงานชาวพุทธ เพื่อให้พระเจ้า (พระอัลเลาะห์) ประทานพรให้แก่พี่น้องมุสลิมให้ตั้งอยู่ในศรัทธาที่มั่นคง และมีกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

จากกิจกรรมที่เริ่มโดยกลุ่มคนเล็ก ๆ จนนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีทางศาสนา ไม่เพียงจะช่วยยกระดับจิตใจของตนเอง ยังขยายผลจนกลายเป็นหนึ่งในกิจวัตรของชาวซีพีเอฟในวันนี้

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำธรรมะมาสร้างความผูกพัน และความสุขในการทำงานของพนักงาน