สถานการณ์น้ำ! เปิดจุดพื้นที่น้ำท่วมทั่วไทยขณะนี้ และพื้นที่รับน้ำที่ต้องเฝ้าระวัง

แฟ้มภาพ

(แฟ้มภาพประกอบน้ำท่วม ที่จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560)

 

สถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันนี้ (31 ต.ค.) สภาพน้ำท่วมในภาพรวมระดับน้ำในลุ่มน้ำต่างๆมีสภาพทรงตัว และมีแนวโน้มลด เนื่องจากปริมาณฝนลดลง และการระบายน้ำของกรมชลประทานในอัตราประมาณ 2,700 ลบ.ม.ต่อวินาที

โดยยังมีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ได้แก่

ภาคเหนือ
แม่น้ำยมตอนล่าง บริเวณ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก อ.โพนทะเล อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร มีระดับน้ำทรงตัว และยังคงมีน้ำท่วมขัง พื้นที่ลุ่มต่ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลุ่มน้ำชี ลำน้ำพองท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ได้แก่ อ.ชนบท อ.อุบลรัตน์ อ.เมือง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม
อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
อ.ทุ่งเขาหลวง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
อ.เมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

ภาคกลาง
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา บริเวณ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อ.บางบาล อ.ผักไห่ จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี และจ.อ่างทอง

กรุงเทพมหานคร

บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง

จุดแจ้งเฝ้าระวัง

เนื่องจากมีระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จะส่งผลทำให้น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่รับน้ำ ซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง ได้แก่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อ.เมือง อ.วัดสิงห์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

สำหรับลุ่มน้ำอื่นที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน อ.สามชุก อ.เมือง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อ.บางเลน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ขณะที่พื้นที่ภาวะเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ดังนี้
อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
อ.เมือง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
อ.บางปะอิน อ.บางบาล อ.ผักไห่ อ.บางไทร อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.สามโคก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ปริมาตรน้ำในเขื่อน

ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำดีมาก (21 แห่ง) สำหรับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ยังคงปิดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่วนเขื่อนแควน้อย บำรุงแดน ยังคงระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนตามความเหมาะสม และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน้ำวันละ 30 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับเขื่อนอุบลรัตน์ได้มีการลดการระบายน้ำลงเหลือวันละ 38 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะยังคงระบายน้ำไปจนกว่าระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จะลดลงไปอยู่ที่ระดับ +182.50 เมตร (รทก.) เพื่อซ่อมแซมพนังกั้นน้ำบริเวณ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

ข้อมูล : ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย