คนละครึ่งเฟส 5 รับ 800 บาท ลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ เริ่ม 6 โมงเช้า วันนี้

โครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 5 รับเงิน 800 บาท เปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอน-ไทม์ไลน์ต่าง ๆ ที่นี่ 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับให้มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ เกิดการลงทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนในสถานการณ์ที่ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้น

โดยรัฐจะช่วย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 800 บาท ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นวันแรก จนกว่าจะครบจำนวนไม่เกิน 26.50 ล้านสิทธิ ทั้งประชาชนที่เคยใช้สิทธิโครงการเฟส 4 และประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการเฟส 4“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปเงื่อนไข-ขั้นตอนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ ดังนี้

คุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 3. มีบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
 5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 6. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

สินค้าที่เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม คนละครึ่งเฟส 5

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 รัฐสนับสนุนสินค้าและบริการ ดังนี้

 • ค่าอาหาร
 • ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าสินค้า
 • ค่าบริการ สปา/นวด/ทำผม ทำเล็บ

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ไม่ครอบคลุมสินค้าและบริการ ดังนี้

 • สลากกินแบ่ง
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ยาสูบ
 • บัตรกำนัล (gift voucher/gift card)
 • บัตรเงินสด (cash card)
 • สินค้า/บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระล่วงหน้า (prepaid)

ทั้งนี้ การซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการถอนเงินสดหรือรับแลกสินค้า/บริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด

วิธียืนยันสิทธิ สำหรับรายเก่า (ผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4)

สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ทันที ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 แต่ต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น.

ทั้งนี้ หากว่าพ้นกำหนดเวลาจะถูกตัดสิทธิ แต่หากมีสิทธิในโครงการเฟส 5 คงเหลือ และกระทรวงการคลังนำสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

รายเก่าสามารถทำตามขั้นตอนการกดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ดังนี้

 • เปิดแอป “เป๋าตัง”
 • กดที่โครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะปรากฏอยู่ที่หน้า g-wallet ของแอปเป๋าตัง
 • จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5
 • หลังจากอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ แล้วให้กดที่ปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ”

วิธีลงทะเบียน สำหรับรายใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4)

เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และ แอปเป๋าตัง ดังนี้

1.วิธีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

 • เข้าสู่เว็บไซต์ กดลงทะเบียน
 • กดยอมรับเงื่อนไขโครงการ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
 • กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนสำเร็จ

2.ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง

 • กดสิทธิ คนละครึ่ง
 • กดรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ
 • กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว ให้เรียบร้อย
 • กรอก OTP เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 • ยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำเร็จ

หากได้รับข้อความสั้น (SMS) หรือข้อความผ่านแอป “เป๋าตัง” แจ้งยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการ เฟส 5 ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 สามารถเริ่มใช้จ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง” ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

มีเงื่อนไขสำคัญคือต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอป “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

ส่วนผู้ที่ได้รับการยืนยันสิทธิหลังวันที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความแจ้งยืนยันสิทธิ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการเฟส 5 แต่หากมีสิทธิในโครงการเฟส 5 คงเหลือ และกระทรวงการคลังนำสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีก

สำหรับการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยแล้ว

ไทม์ไลน์การเข้าร่วมและการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ