ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 5% ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินต้นทุนภาคอุตสาหกรรมพุ่ง-ฉุดกำไร

แรงงาน ค่าแรงขั้นต่ำ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5% อุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานในสัดส่วนสูงอาจมีกำไรลดลง 5%-15% “เกษตร-ค้าปลีก-โรงแรม-ร้านอาหาร-ก่อสร้าง” กระทบหนักสุด

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5% จากอัตราเดิม เริ่ม 1 ต.ค. 2565 โดยชี้ว่า จะมีผลต่อต้นทุนภาคอุตสาหกรรมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และปีถัดไป โดยอาจทำให้ต้นทุนเพิ่มเฉลี่ยราว 0.5% และกระทบกำไรจากการดำเนินงานให้ลดลงเฉลี่ยราว 4.6%

สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหาร ก่อสร้าง ซึ่งมีต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนรวมในสัดส่วนสูง เบื้องต้นอาจมีกำไรลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม หรือลดลง 5%-15% ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นในการปรับตัวและความสามารถในการแข่งขันในตลาดของแต่ละธุรกิจ

ทั้งนี้ ในความเป็นจริงผู้ประกอบการต้องเผชิญกับต้นทุนที่ปรับขึ้นหลายด้าน แต่อาจสามารถขยับราคาสินค้าขึ้นได้จำกัด ซึ่งตัวเลขข้างต้น เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นโดยเน้นไปที่ต้นทุนแรงงาน ภายใต้สมมติฐานว่าปัจจัยอื่น ๆ ที่เหลือคงที่ และกำไรจะลดลงหากธุรกิจไม่สามารถขยับราคาขายได้