บล.ไทยพาณิชย์ เปลี่ยนชื่อเป็น บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ จ่อเปิดตัว-แถลงยุทธศาสตร์

บล.ไทยพาณิชย์ เปลี่ยนชื่อเป็น บล.อินโนเวสท์ เอกซ์

“บล.ไทยพาณิชย์” (SCBS) ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บล.อินโนเวสท์ เอกซ์” (InnovestX) มีผลตั้งแต่ 12 ก.ย. 65 เป็นต้นไป เตรียมแถลงนโยบายยุทธศาสตร์องค์กรพร้อมเปิดตัว แอปพลิเคชั่นลงทุนใหม่ เร็ว ๆ นี้

วันที่ 6 กันยายน 2565 “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด” (SCB Securities Co., Ltd. หรือ SCBS) ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด” (InnovestX Securities Co., Ltd.) และมีชื่อย่อ INVX โดยจะมีผลในระบบเทรด (ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) และเอกสารการทำธุรกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

โดยการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด” (InnovestX) ในครั้งนี้ สอดรับกับทิศทางนโยบายของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมขยายธุรกิจการเงินการลงทุนสู่ตลาดอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์

และส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า นักลงทุน ตอบรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการเงิน และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลกการเงินแห่งอนาคต

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ กับธุรกรรมการลงทุน พอร์ตการลงทุนเดิม เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่มีกับบริษัท แต่อย่างใด โดยลูกค้ายังสามารถใช้บริการต่าง ๆ จากบริษัท รวมถึงแอปพลิเคชั่นลงทุนภายใต้ชื่อ Easy Invest ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด เตรียมแถลงนโยบายยุทธศาสตร์องค์กรพร้อมเปิดตัว แอปพลิเคชั่นลงทุนใหม่ เร็ว ๆ นี้