ศุลกากรเผย “โตโยต้า” ต้องจ่ายภาษีคดีพรีอุส หมื่นล้านภายใน 1 เดือน

โตโยต้า พรีอุส

กรมศุลกากร เผยกรณีโตโยต้าแพ้คดีนำเข้ารถยนต์รุ่นพรีอุส ต้องชำระภาษีหมื่นล้านบาท ตามคำสั่งศาลภายใน 1 เดือน ชี้บริษัทไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีก

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาคดีภาษีนำเข้าชิ้นส่วน โตโยต้าพรีอุส ต้องจ่ายคิดเป็นทุนทรัพย์รวมหมื่นล้านบาทเศษนั้น กรมยืนตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ให้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้แพ้คดีต่อกรมศุลกากร โดยบริษัทต้องชำระค่าภาษีอากรต่อกรมศุลกากรรวม 1 หมื่นล้านบาทภายใน 1 เดือนหลังจากวันที่มีคำพิพากษา

“เมื่อศาลสั่งแล้ว บริษัทต้องชำระภาษีอากรที่ขาดไปภายใน 30 วัน หลังได้รับคำสั่งศาล โดยบริษัทไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีกแล้ว เพราะคำสั่งศาลดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด และทางกรมศุลฯก็ไม่ต้องทำหนังสือไปยังบริษัทด้วย สำหรับเม็ดเงินภาษีที่ต้องชำระนั้น ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท”

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะบริษัทเสียภาษีไม่ครบถ้วน โดยบริษัทสำแดงการนำเข้าสินค้าในลักษณะชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามความตกลงระหว่างไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ(JTEPA) และอาศัยสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 และ 14 แห่ง พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530


ทั้งนี้ กรมศุลฯเห็นว่า การนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ดังกล่าวนั้น เป็นการนำเข้ามาเพื่อประกอบรถยนต์ได้ทันทีทั้งคัน จึงไม่ควรได้รับการยกเว้นอากร และลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ออกมา จึงต้องเสียภาษีในอัตรา 80% ไม่ใช่ 30% ตามที่บริษัทได้ชำระไว้