หุ้นกู้เสนาฯ 2 พันล้านบาท ดอกเบี้ย 4-4.7% ขายหมดเกลี้ยง นักลงทุนตอบรับดี

หุ้นกู้

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ปิดการขายหุ้นกู้ 2 พันล้านบาท รุ่นอายุ 2 ปี และ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 4.00-4.70% ต่อปี เผยนักลงทุนตอบรับเป็นอย่างดี ขายหมดแล้ว

วันที่ 16 กันยายน 2565 ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA ครั้งที่ 2/2565 เสนอขายระหว่างวันที่ 12–14 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี จนทำให้สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

ทั้งนี้ เสนาฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป รวมทั้งหมด 2 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มูลค่า 470 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี มูลค่า 1,530 ล้านบาท หุ้นกู้มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “ลบ” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทั้งนี้ เสนาฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการต่อไป ภายใต้กลยุทธ์ “SENA NEXT” มิติใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำแนวคิด MADE FROM HER “คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า” ในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

“เสนาฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของ SENA เสมอมา และขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS) บล.เอเซีย พลัส จำกัด (ASP) และ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX)” ผศ.ดร.เกษรากล่าว

Advertisment