หุ้นกู้ออกใหม่ ขายเดือนกันยายน 2565

ธุรกิจ-เงิน-หุ้นกู้

เปิดรายชื่อบริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ เดือนกันยายน 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนของหลายบริษัทที่ทยอยออกและเสนอขายในปีนี้ ต่างก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายบริษัทที่ต่อคิวเตรียมออกหุ้นกู้และให้ดอกเบี้ยสูง

โดย “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมรายชื่อบริษัทที่เตรียมออกขายหุ้นกู้ในเดือนกันยายน ประกอบด้วย

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

โดยเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ได้แก่

1.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (SCC22OA) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (“ผู้ถือหุ้นกู้ SCC22OA“) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2565 

2.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน”) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565

3.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A+(tha)” อันดับหุ้นกู้ “A+(tha)” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ SCC22OA 2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจทั่วไป และ/หรือการลงทุนของกลุ่มเอสซีจี

เตรียมเสนอผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT

เสนอขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป-ผู้ลงทุนสถาบัน

โดยมีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยดังนี้

– ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.10% ต่อปี

– ปีที่ 6-25 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.04% ต่อปี +อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี

– ปีที่ 26-50 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.04% ต่อปี +อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี

– ตั้งแต่ปีที่ 51 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.04% ต่อปี + อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 13,000 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A” อันดับหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินชำระคืนหนี้จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทก่อนครบกำหนดของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561

เปิดจองวันที่ 1-2 และ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2565 ผ่านธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR

คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.14% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม 2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A” อันดับหุ้นกู้ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

คาดเปิดจองภายในเดือนกันยายน 2565 ผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-” ไม่มีการจัดอันดับหุ้นกู้ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในวันที่ 12 กันยายน 2565 ของบริษัท

เปิดจองวันที่ 1-6 กันยายน พ.ศ. 2565 ผ่านธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  หรือ SIRI

เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 5/2565 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ  3 เดือนของทุกปี  เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป-ผู้ลงทุนสถาบัน  จำนวน 2 ชุด

ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.85 – 3.90% ต่อปี

ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45 – 4.50% ต่อปี

รวมมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดไม่เกิน 280 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+” แนวโน้ม “Stable” และอันดับหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ

เปิดจองวันที่ 21 -23 กันยายน พ.ศ. 2565  ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ  BANPU

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป -ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 3 ชุด

ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.26% ต่อปี

ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี

ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี  อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี

รวมมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดไม่เกิน  11,000 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A+” และอันดับหุ้นกู้ “A+” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้1. เพื่อชำระคืนหนี้ ซึ่งรวมถึงเงินกู้ และ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินหรือตั๋วแลกเงินและหนี้จากการออกตราสารหนี้ 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้

เปิดจองวันที่ 14-16 และ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ผ่านธนาคาร กรุงเทพ ,ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด หรือ TAA

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 1 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยมีหลักประกัน คือ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่บริษัทต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BB”  จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้เพื่อเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่บริษัท

เปิดจองวันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY)

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงิน 1.ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564 (ชุดที่ 1) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 และหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 และ 2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

เปิดจองวันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ. 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

นอกจากนี้ TNITY  เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 1 เดือน  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี 

ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 5 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงิน 1.ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

เปิดจองวันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ. 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระเงินกู้ยืม

คาดเปิดให้จองซื้อภายในกันยายน 2565 ผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยมีหลักประกันคือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมส่วนควบบนที่ดินทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต และห้องชุดในอาคารชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 554,498,000 บาท

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 550 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BB-” ไม่มีการจัดอันดับหุ้นกู้ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงิน 1.เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ตุลาคม 2565 2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ได้แก่ การสำรองจ่ายค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาโครงการ ค่าที่ดิน ดอกเบี้ย และภาษี เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 60.50 ล้านบาท

เปิดให้จองซื้อ 29-30 กันยายน 2565  และ 3 ตุลาคม 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ พาย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA

เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยมีหลักประกันคือ โฉนดที่ดิน จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 199-1-43.3ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครราชสีมา ประเมินโดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์คอรโปเรชั่น (1999) จำกัด โดยต้องดำรงอัตราส่วนดำรงมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50 : 1 เท่า

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565

ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 10 เดือน 23 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 400 ล้านบาท ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ 1.เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ NUSA229A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวน 399.20 ล้านบาท 2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ยังไม่ประกาศอัตราดอกเบี้ยต่อปี

ชุดที่ 2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุ 5 ปี ยังไม่ประกาศอัตราดอกเบี้ยต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-(tha)” อันดับหุ้นกู้ “A-(tha) แนวโน้ม Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงิน 1.เพื่อใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อเพิ่มกำลังผลิตปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนในธุรกิจปัจจุบัน 2.เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2566 และชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นกับธนาคารต่าง ๆ 3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนในธุรกิจปัจจุบันที่ขยายตัว

เปิดจองวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2565 ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB-” ไม่มีการจัดอันดับหุ้นกู้ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ 1.ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท 2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

เปิดให้จองซื้อ 12-14 กันยายน 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB” ไม่มีการจัดอันดับหุ้นกู้ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้

คาดเปิดให้จองซื้อภายในเดือนกันยายน 2565  ผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี

ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,600 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB-” ไม่มีการจัดอันดับหุ้นกู้จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ 1.เพื่อใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ EP229A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 17 กันยายน 2565 2.เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าก่อสร้างในระยะสุดท้ายของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมประเทศเวียดนาม 3.เพื่อใช้สำหรับรองรับการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของบริษัท ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (EPPCO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยการลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ทัน สมัยสำหรับผลิตถุงกระดาษ และผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่ม 4.เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ของกลุ่มบริษัท

เปิดให้จองซื้อ 9 และ 12-13 กันยายน 2565  ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป-ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 2 ชุด

ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี

ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB” อันดับหุ้นกู้ “BBB” แนวโน้ม “ลบ” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ 1.เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนตุลาคม 2565 2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ


คาดเปิดให้จองซื้อภายในเดือนกันยายน 2565  ผ่านธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และธนาคารกรุงไทย