บลจ.ทิสโก้ ออกทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทย รับเงินไหลเข้ากอง RMF-SSF

บลจ.ทิสโก้ จับจังหวะไอพีโอออกกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ (TEQT5M7) รับกระแสเงินไหลเข้ากองทุน RMF-SSF หลังเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตสดใส เปิดขาย 4-6 ต.ค. 65 จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของทุกปีเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมักจะมีเม็ดเงินจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ไหลเข้า

นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะได้อานิสงส์เชิงบวกจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง บวกกับการเมืองไทยที่กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งภายในกลางปีหน้า ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะฟื้นตัวได้ดี

               

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มองว่าเศรษฐกิจปี 2565 จะเติบโต 3.3% และปี 2566 จะเติบโต 3.8% เช่นเดียวกับธนาคารโลก (World Bank) มีมุมมองดีขึ้นต่อเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าปี’65 เศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3.1% จากเดิมที่คาดว่าเติบโต 2.9%

สาห์รัช ชัฏสุวรรณ

ดังนั้น เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสสร้างกำไรจากดัชนีหุ้นไทยที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 5 เดือนนี้ บลจ.ทิสโก้จึงจับจังหวะเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#7 (TEQT5M7) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท/หน่วย ภายในระยะเวลา 5 เดือน เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

“ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยเฉพาะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของสหรัฐ ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับฐานลงมาในระดับใกล้เคียง 1,600 จุด อย่างไรก็ดี บลจ.ทิสโก้เชื่อว่าการย่อตัวลงนี้เป็นโอกาสเข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้อีกครั้ง

เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงมีทิศทางการฟื้นตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไหลเข้าประเทศไทยมากกว่าเดือนละล้านคน และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่หลายประเทศเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวออกนอกประเทศ โดยที่ไม่ต้องกักตัวเมื่อกลับเข้าประเทศ

ขณะที่ประเทศจีนมีโอกาสเริ่มเปิดประเทศภายในกลางปีหน้า ประกอบกับการที่ ธปท.ปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รุนแรงเหมือนในสหรัฐ และยุโรป และมองว่าเงินเฟ้อที่จะเริ่มชะลอตัวเมื่อเวลาผ่านไป และเศรษฐกิจคาดว่าจะเติบโตได้ในระดับ 3-4% ในปีนี้ถึงปีหน้า” นายสาห์รัชกล่าว

นอกจากนี้ในแง่ของมูลค่า (Valuation) ของตลาดหุ้นไทย ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ณ วันที่ 27 ก.ย. ซื้อขายในระดับอัตราราคาปิดต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือน ที่ 14.96 เท่า ถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ส่วนคาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นปี 65/66 อยู่ที่ 5.5% และยังมีโอกาสที่กำไรบริษัทจดทะเบียนไทยจะถูกปรับขึ้นอีก

พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนกองทุน TEQT5M7 ตั้งแต่วันที่ 4-6 ต.ค.65 ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) กองทุนหุ้นไทย ระดับ 5 ดาว* มูลค่า 100 บาท สูงสุด 5,000 บาท (*ข้อมูลการจัดอันดับ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 สามารถดูข้อมูลการจัดอันดับได้ที่ www.morningstarthailand.com)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก การกำหนดเป้าหมาย 10.50 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

หากหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกโครงการยังคงดำเนินอยู่ต่อไป

ซึ่งเป้าหมายเลิกโครงการเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือแอปพลิเคชั่น TISCO My Funds ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 0-2633-6000 กด 4