ทีทีบี ส่งบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปี

ttb แบงก์ทหารไทยควบรวมธนชาต

ทีเอ็มบีธนชาต ชูบัญชีเงินฝากประจำ “ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ” 24 เดือน ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่ถูกลดดอกเบี้ย สนับสนุนผู้ออมเงินเพิ่มผลตอบแทน รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปี

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีทีบี เพิ่มผลตอบแทนสนับสนุนผู้ออมเงิน สอดรับกับทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น สำหรับกลุ่มลูกค้าเงินฝากที่มองหาผลตอบแทนมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่สูง เพื่อเก็บออมสำหรับอนาคต และเสริมสภาพคล่องจากดอกเบี้ยรับทุก 3 เดือน เป็นการสร้างรากฐานชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้า ส่งบัญชี “ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ” ฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปี

โดยสามารถเปิดบัญชีได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ และสาขา ฝากเริ่มต้นเพียง 5,000 บาทต่อครั้ง รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุก 6 เดือน (ยอดรวมในบัญชีสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของบัญชี ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ ฝากประจำ 24 เดือน อยู่ที่ 1.55% ยิ่งฝากนาน ดอกเบี้ยยิ่งสูง รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปี (ในเดือนที่ 19-24) และถอนเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่ถูกลดดอกเบี้ย (รับอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาในเดือนที่ถอน) ดังนี้

  • เดือนที่ 1-6 รับดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
  • เดือนที่ 7-12 รับดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
  • เดือนที่ 13-18 รับดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
  • เดือนที่ 19-24 รับดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.ttbbank.com/td-up-octfb หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1428 หรือ ทีทีบีทุกสาขา