คปภ.สั่งปรับสินมั่นคง ประวิงจ่ายเคลมโควิด 2 ล้าน ปรับเพิ่มวันละ 2 หมื่น

สินมั่นคง โควิด-19 จ่ายเคลมประกัน

สำนักงาน คปภ.สั่งปรับ “สินมั่นคงประกันภัย” ฐานประวิงจ่ายเคลมประกันภัยโควิด มูลค่า 2.13 ล้านบาท และปรับ 2 หมื่นบาทต่อวัน จนกว่าจะชดใช้เงินเสร็จ

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีมติเปรียบเทียบปรับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คดี 2 เรื่องคือ

1. กระทำการประวิงการจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด เป็นความผิดตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2549 ข้อ 3 (5) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 88 แห่ง พ.ร.บ.เดียวกัน

2. ไม่กระทำการแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา 37 (11) แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันภัยวินาศภัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 (3) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 88 แห่ง พ.ร.บ.เดียวกัน

โดยทางคณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นเงินรวม 2,135,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง จึงให้เปรียบเทียบปรับรายวันวันละ 20,000 บาท โดยให้ชำระค่าปรับทุก 30 วัน จนกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จ

Advertisment

สำหรับความคืบหน้าคดีนั้น อยู่ระหว่างการบังคับชำระค่าปรับ

นอกจากนี้อัพเดตเพิ่มเติมพบว่า ยังมีอีก 2 คดีที่ในฐานความผิดเดียวกัน โดย คปภ.ได้ปรับเป็นเงิน 1,655,000 บาท และปรับเป็นเงินอีก 1,675,000 บาท โดยเนื่องจากบริษัทยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง จึงให้เปรียบเทียบปรับรายวันวันละ 20,000 บาท ให้ชำระค่าปรับทุก 30 วัน จนกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จเช่นเดียวกัน ทำให้บริษัทสินมั่นคงประกันภัยถูกปรับเป็นเงินรวม 5,465,000 บาท