กองทุนประกัน อนุมัติจ่ายหนี้ 4 บริษัทเจ๊งเคลมโควิดแล้ว 1.4 พันล้าน

ประกันโควิด

กองทุนประกันวินาศภัย อนุมัติจ่ายเงินเจ้าหนี้ 4 บริษัทเจ๊งเคลมประกันโควิดแล้ว 1,404.83 ล้านบาท

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) ได้มีการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำเดือนตุลาคม 2565 ทั้ง 4 บริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดตัวจากผลกระทบจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยมีรายชื่อบริษัทดังนี้

1.เอเชียประกันภัย 1950 จำนวน 804 คำขอ
2.เดอะ วัน ประกันภัย จำนวน 1,161 คำขอ
3.ไทยประกันภัย จำนวน 1,022 คำขอ
4.อาคเนย์ประกันภัย จำนวน 1,078 คำขอ

Advertisement

หรือรวมกว่า 4,065 คำขอ โดยยอดรวมการอนุมัติจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ทั้ง 4 บริษัท ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลสิ้นสุด 27 ต.ค.65) รวมเงินอนุมัติจ่ายทั้งสิ้น 1,404.83 ล้านบาท แยกเป็น

  • เอเชียประกันภัย 1950 จำนวน 6,531 คำขอ
  • เดอะ วัน ประกันภัย จำนวน 5,489 คำขอ
  • ไทยประกันภัย จำนวน 2,476 คำขอ
  • อาคเนย์ประกันภัย จำนวน 2,578 คำขอ