ผู้บริหารแบงก์กรุงเทพ ลาออกจากบอร์ดธนาคาร

ทวีลาภ ธนาคารกรุงเทพ

แบงก์กรุงเทพ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารธนาคารลาออกจากบอร์ด มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ เป็นนักกฎหมายที่ทำงานในกิจการธนาคารมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี และมีประวัติ ดังนี้

การศึกษา

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • 26 ธันวาคม 2562-ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
 • 1 มกราคม 2561-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
 • 23 ธันวาคม 2553-ปัจจุบัน : กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
 • 2561-2563 : กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • 2560-2562 : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน
 • 2559-2563 : กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
 • 2557-2563 : กรรมการ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2544-2553 : ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
 • 2535-2536 : Foreign Intern สำนักงานกฎหมาย Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom สำนักงานใหญ่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2532-2535 : นิติกร สำนักงานกฎหมาย บจ.ปูนซิเมนต์ไทย

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • เมษายน 2564-ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • 2563-ปัจจุบัน : กรรมการอำนวยการกรอบความร่วมมือต่างประเทศ คณะกรรมการร่วม ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
 • 2563-ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2561-ปัจจุบัน : กรรมการที่เป็นผู้แทนสมาคมธนาคารไทยในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ
 • 2561-ปัจจุบัน : กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2561-ปัจจุบัน : กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์