สถิติระดมทุนไอพีโอ 10 เดือน 27 บริษัท 8.8 หมื่นล้านบาท

สำนักงานก.ล.ต.เผย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ต.ค. 65 มีไอพีโอ (IPO) จำนวน 27 บริษัท มูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 88,938.59 ล้านบาท  สูงสุดจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังทาริมทรัพย์-ก่อสร้าง ชี้ปีนี้ภาคธุรกิจยังคงมีการระดมทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในปี 2565 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ต.ค. 65 มีไอพีโอ (IPO) จำนวน 27 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 88,938.59 ล้านบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรมที่มีมูลค่าเสนอขาย 3 อันตับแรกคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังทาริมทรัพย์และการก่อสร้าง กลุ่มอุดสาหกรรมเกษตและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ตามลำดับ

ทั้งนี้ในปี 2565 ภาคธุรกิจยังคงมีการระดมทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและนำไปลดภาระหนี้สินที่อัตราดอกเบี้ยมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นในระยะถัดไปตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น โดยมีมูลค่าไอพีโอ (IPO) เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีบริษัทขนาดใหญ่เสนอขายหุ้น

               

โดยมีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขายไอพีโอ (IPO) จำนวน 12 หลักทรัพย์ และอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ 26 หลักทรัพย์ และมีจำนวน 87 หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง Pre-consult

นอกจากนี้การระดมทุนผ่านช่องทาง Crowdfunding ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,534.67 ล้านบาท (298 บริษัท) และในปี 2564 เริ่มมีการระดมทุนผ่านช่องทาง ICO โดยมีมูลค่าเสนอขาย 2,665.23 ล้านบาท (2 บริษัท) ขณะที่ในปี 2565 มีบริษัทที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 241 บริษัท  มูลค่ารวม 3,105.87 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowcfunding ทั้งสิ้น 298 ราย มูลค่า 4,534.67 ล้านบาท)

สำหรับการระดมทุนผ่านช่องทาง SME ตั้งแต่ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 271.83 ล้านบาท (16 บริษัท) และในปี 2565 มีจำนวน 1 บริษัท ซึ่งมีมูลค่า 0.5 ล้านบาท (ผลรวมสะสมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 16 บริษัท มูลค่า 271.83 ล้านบาท)

สำหรับการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ ภาคเอกชนออกตราสารหนี้ระยะยาวมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินและจากความต้องการล็อกต้นทุนทางการเงินก่อนที่ต้นทุนการระดมทุนจะปรับตัวสูงขึ้น ส่วนการระดมทุนผ่านตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น  459,234.97 ล้านบาท (29 บริษัท)

โดยในปี 2565 สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 985,605 ล้านบาท แบ่งเป็นตราสา Investment Grade 914,486 ล้านบาท และ High Yield Bond  71,119 ล้านบาท (1 ม.ค. 65 – 30 ก.ย. 65) นอกจากนี้ตั้งแต่ต้นปี 2565 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว จำนวน 15 บริษัท มูลค่า 158,1 18.86 ล้านบาท (ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 29 บริษัท มูลค่า 459,234.97 ล้านบาท)