CIMBT ผนึก เมืองไทยประกันชีวิต ส่ง Up2U เหมาจ่าย ลดหย่อนภาษี

ประกัน ลดหย่อนภาษี CIMBT

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ส่งประกันประชีวิตลดหย่อนภาษี โครงการ “เมืองไทยสุขภาพ Up 2 U เหมาจ่าย” เน้นคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก เลือกแผนได้ตามใจ อายุรับประกันภัย 20-60 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซื้อสะดวกผ่านแอป CIMB Thai Digital Banking พร้อมรับ GIFT Voucher จาก Central 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ส่งประกันชีวิตลดหย่อนภาษีจาก บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ด้วยโครงการเมืองไทยสุขภาพ Up2U เหมาจ่าย ดูแลแบบเหมา ๆ สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 3 ข้อ

ซื้อผ่านแอป CIMB Thai Digital Banking พร้อมรับ GIFT Voucher จาก Central สูงสุด 5,000 บาท และสำหรับสมาชิก CIMB Preferred จะได้รับคะแนน Preferred Points สูงสุด 10,000 Preferred Points ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.-30 ธ.ค. 2565

สำหรับโครงการเมืองไทยสุขภาพ Up2U เหมาจ่าย ดูแลแบบเหมา ๆ ลูกค้าสามารถเลือกรับความคุ้มครองได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเน้นคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก หรือเน้นเพิ่มความคุ้มครองจากสวัสดิการที่มีอยู่ และสามารถเลือกแผนได้ตามใจ

เมืองไทยสุขภาพ Up 2 U เหมาจ่าย

โดยมีอายุรับประกันภัย 20-60 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ปี และสามารถเลือก ชำระเบี้ยประกันภัยได้แบบรายเดือน หรือรายปี ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการเมืองไทย สุขภาพ Up2U เหมา ๆ เบาใจ ซึ่งเป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเอชไอพี (HIP) เฉพาะกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวเพิ่มเติมเท่านั้น

2) โครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมา ๆ เบาตังค์ พลัส ซึ่งเป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N) หรือ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส

สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเอชไอพี (HIP) สำหรับเฉพาะกรณีที่ลูกค้าเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวเพิ่มเติมเท่านั้น โดยเบี้ยประกันภัยของโครงการนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติมที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766