หุ้น MORE ระทึก ปปง. ขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่าย “อภิมุข”

หุ้น MORE

หุ้น MORE ระทึก ปปง. ขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่าย “อภิมุข” เตือน “ครอบครอง-ยักย้าย” เจอคุก-ปรับหนัก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) นั้น เมื่อเร็ว ๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้สืบสวนสอบสวนขยายผล

เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด รรมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งหมดเพิ่มเติม จากเดิมที่ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สิน จำนวน 34 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 5,300 ล้านบาท พร้อมดอกผล เนื่องจากพบว่า นายอภิมุข บำรุงวงศ์ กับพวกเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติม 

สำนักงาน ปปง. จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE-R รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 19 ล้านบาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน คือ นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

ทำให้ในภาพรวมสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวในรายคดีนี้ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 36 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 5,319 ล้านบาท

นายเทพสุ บรรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า  สำนักงาน ปปง. ขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่กี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มีให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง ในความผิดมูลฐาน หรือ 

(2) กระทำด้วยประการใด เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ 

(3) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ใดยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สิน ที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของเผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement