กรุงไทย ขึ้นดอกเบี้ย มีผล 9 ธ.ค. เงินฝากขึ้นสูงสุด 0.50% เงินกู้ 0.15-0.25%

กรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย ส่งเสริมคนไทยออมเงิน ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% พร้อมปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้แบบค่อยเป็นค่อยไป ประคับประคองลูกค้าปรับตัว รายใหญ่ 0.25% รายย่อย 0.15% ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีผล 9 ธ.ค.นี้

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากกรณีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งที่ 3 ของปี 2565 รวม 0.75% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 1.25% ท่ามกลางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง และเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาว

ผยง ศรีวณิช
ผยง ศรีวณิช

ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงผลกระทบต่อลูกค้าทุกกลุ่ม และได้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนคนไทย พร้อมประคับประคองดูแลลูกค้ารายย่อยให้ปรับตัวได้อย่างราบรื่น โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% ต่อปี เพื่อเพิ่มรายได้กับผู้ฝากเงิน และเสริมสร้างวินัยการออม สร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

ธนาคารให้ความสำคัญกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อดูแลช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถปรับตัวได้อย่างไม่สะดุด โดยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.25% ต่อปี เป็น 5.75% ต่อปี และ 6.32% ต่อปี ตามลำดับ

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR) เพียง 0.15% ต่อปี อยู่ที่ระดับ 6.37% ต่อปี ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ปรับขึ้นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของโลก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

“ทิศทางอัตราดอกเบี้ย มีแนวโน้มปรับขึ้นทั่วโลก ธนาคารพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป (Smooth Take Off) ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้อย่างไม่สะดุด โดยพิจารณาอย่างรอบคอบให้มีผลกระทบกับลูกค้าน้อยที่สุด โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย ผู้ประกอบการรายเล็ก และกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาปกติ จึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อยต่ำกว่าทิศทางตลาด เพื่อให้ลูกค้าได้ปรับตัว


และมีมาตรการช่วยเหลือและปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มเปราะบางอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีการประคับประคองและเกิดการเร่งปรับตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ฝากเงิน แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้คนไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”