ไทยพาณิชย์ เบิกร่อง ขยับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้-ฝาก ยกแผง มีผล 7 ธ.ค.

ไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.45% สร้างผลตอบแทนเงินออม พร้อมขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ MLR-MOR-MRR อัตรา 0.125-0.25% มีผลวันที่ 7 ธ.ค. 2565 สอดรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบงก์ชาติ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB กล่าวว่า ท่ามกลางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปของประเทศไทย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อแม้มีแนวโน้มปรับลดลง แต่ก็ยังคงสูงเกินกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.00% เป็น 1.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที

กฤษณ์ จันทโนทก
กฤษณ์ จันทโนทก

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งผ่านการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ซึ่งจะช่วยให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่อยู่ระหว่าง 0.25-1.40% ต่อปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 0.125-0.25% ต่อปี

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.995% เป็น 6.120% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.500% เป็น 5.750% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.095% เป็น 6.345% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป


ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักอยู่เสมอว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เปราะบาง และไม่ทั่วถึง ดังนั้น ธนาคารจึงยังคงมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือลูกค้าต่อไปเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้าให้เบาบางลงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยลูกค้าที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาใด ๆ สามารถติดต่อธนาคารได้ในช่องทางที่ลูกค้าติดต่ออยู่ หรือสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า SCB Call Center 0-2777-7777