ซีพีเอฟ เตรียมขายหุ้นกู้ 2 รุ่น คาดดอกเบี้ยสูงสุด 4.24% ม.ค. 66

CPF

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรในประเทศไทยประเภทสัตว์บก เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 3.09-3.29% และอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 3.94-4.24% แก่นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ปลายเดือน ม.ค. 2566 นี้

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงินบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” หรือ “Kitchen of the World” เปิดเผยว่า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPFTH บริษัทย่อยของ CPF เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ [3.09-3.29%] ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ [3.94-4.24%] ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนสำหรับหุ้นกู้แต่ละรุ่นจะประกาศให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

               

ในช่วงเดือนมกราคม 2566 นี้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 มกราคม 2566 เสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้ที่ “A+” จากทริสเรทติ้ง ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้จากการขายรวม 77,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิจำนวน 5,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง