ประกัน ตั้งรับนักท่องเที่ยวจีน เร่งหาข้อสรุปความคุ้มครองค่ารักษาโควิด

นักท่องเทียวจีน

คปภ. มอบหมาย สมาคมประกันวินาศภัยไทย เร่งหาข้อสรุป ‘วงเงิน-ค่าเบี้ย’ คุ้มครองรักษาโควิดนักท่องเที่ยวจีน รับแผนเปิดประเทศ มี “ค่าที่พัก-ค่ารักษาพยาบาล-ค่าตรวจ RT-PCR-ค่าตั๋วขากลับ”

วันที่ 7 มกราคม 2566 นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทย เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งที่ประชุมมีการวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวจีนว่าจะมีอะไรบ้าง และภาคธุรกิจประกันภัยจะไปรองรับในจุดไหนได้บ้าง

โดยจากข้อกำหนดของทางการจีน ตอนเดินออกจากประเทศจีนไม่มีข้อกำหนดอะไร แต่ตอนเดินทางกลับเข้าประเทศจีนต้องให้มีการตรวจ RT-PCR ก่อน ดังนั้นความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้หากตรวจพบเชื้อจะทำอย่างไร เพราะเข้าประเทศไม่ได้ ซึ่งต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อ

Advertisement

ทำให้จะมีประเด็นในการดูแลระหว่างติดเชื้อโควิด โดยมาตรฐานของไทยถ้าติดเชื้อแต่ไม่มีอาการก็ให้อยู่ภายในที่พักเพื่อกักตัว ซึ่งสุ่มเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่าย รัฐบาลจึงให้ภาคธุรกิจประกันภัยเข้ามารองรับเรื่องค่าที่พักตรงนี้ ขณะที่บางส่วนถ้าติดเชื้อและมีอาการหนักก็จะมีเรื่องค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม และเมื่อหายป่วยจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกที เพื่อเอาผลไปแสดงกับทางการจีนเพื่อเข้าประเทศ

ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีความจำเป็นต้องแนะนำให้นักท่องเที่ยวจีนทำประกันภัยในส่วนนี้ไว้ด้วย เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

และสุดท้ายเรื่องไฟท์บินขากลับประเทศ จะเป็นออฟชั่นในเรื่องความคุ้มครองส่วนเพิ่ม เพราะไม่ทราบว่านักท่องเที่ยวจีนแต่ละรายตอนซื้อตั๋วเข้าประเทศเป็นลักษณะใด หากซื้อแบบเปลี่ยนไฟท์มาก็ไม่ต้องซื้อประกันคุ้มครองตรงนี้ แต่ถ้าไม่มี มีความจำเป็นต้องซื้อประกันภัยมารองรับค่าใช้จ่ายตั๋วเดินทางกลับ หรือถ้ามีกำลังรับผิดชอบเองก็ได้

Advertisement

เบื้องต้นสำนักงาน คปภ.ได้มอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย ไปหารือกับสมาชิกบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อนำเสนอความคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกันภัย และทุนประกันภัย ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหาข้อสรุป เพื่อจัดทำกรมธรรม์ตัวนี้ออกมาให้เร็วที่สุด