PPPGC ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งขายไอพีโอ 342.8 ล้านหุ้น

PPPGC

บมจ.พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ (PPPGC) ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ จำนวนไม่เกิน 342.8 ล้านหุ้น เตรียมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนตลาด SET ระดมทุนขยายห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมัน-กำลังการผลิต

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายธนิก ธราวิศิษฏ์ First Executive Vice President, Investment Banking and Capital Markets Function ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“PPPGC”) เปิดเผยว่า ขณะนี้ PPPGC ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

แจ้งการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PPPGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ปัจจุบัน PPPGC อยู่ระหว่างการดำเนินตามแผนธุรกิจที่วางไว้

Advertisement

และบริษัทจะพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการ IPO และนำหุ้น PPPGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย PPPGC จะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าอื่น ๆ ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ PPPGC เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 342.8 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 2 บาทต่อหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ PPPGC มีศักยภาพและสร้างโอกาสการขยายธุรกิจเติบโตตามเป้าหมาย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

Advertisement

ด้านนายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการ PPPGC กล่าวว่า จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้ในโครงการขยายห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมันไปยังธุรกิจโอลิโอเคมิคอล, โครงการขยายการผลิตและการบรรจุ RBDPL (น้ำมันปาล์มโอเลอิน), ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน

โดย PPPGC มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มโอเลอินในประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน PPPGC มีบริษัท มีกลุ่มลูกค้าน้ำมันปาล์มโอเลอินอยู่ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 2) กลุ่มลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปบรรจุใหม่ (Repack) และ 3) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้ตราสินค้า “มีสุข”

Advertisement

สำหรับ PPPGC เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ของประเทศไทย 3 บริษัท ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย

  • บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้ง จำกัด หรือ TCG หนึ่งในผู้นำในการผลิต และสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
  • บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG หนึ่งในผู้นำด้านการบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นนำ
  • บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด หรือ RD หนึ่งในผู้นำในการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการปลูกปาล์มด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

โดย PPPGC เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ได้แก่ น้ำมันไบโอดีเซล (B 100) น้ำมันปาล์มโอเลอิน ผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมิคอล เช่น กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น ๆ

โดยโรงงานของบริษัทเป็นโครงการในรูปแบบปาล์มครบวงจร หรือ “ปาล์มคอมเพล็กซ์” แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำทุกอุตสาหกรรมในห่วงโซ่ของปาล์มน้ำมันมารวบรวมไว้ในแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศ พร้อมวางแผนระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อการขนส่งและการส่งออกไปต่างประเทศ

รวมถึงการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองภายใต้ระบบมาตรฐานสากล โดยได้เริ่มก่อสร้างในปี 2558 และเปิดดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 ภายใต้แนวคิด Smart Complex ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ ของอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์