อมฤทธิ์ ซื้อหุ้นเพิ่มทุน MORE 300 ล้านหุ้น ขยับถือครอง 25.747%

อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ซีอีโอและผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 มอร์ รีเทิร์น เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน MORE จำนวน 300 ล้านหุ้น ขยับถือครองเป็น 25.747% ด้านราคาหุ้นวันนี้ลงไปทำจุดต่ำสุด 0.38 บาท ลดลง 5%

วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานแบบการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE

โดยนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของ MORE ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Private Placement: PP) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 จำนวน 300 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 2 บาท คิดเป็น 4.1801% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

               

โดยจำนวนหุ้นภายหลังทำธุรกรรมมีจำนวนทั้งสิ้น 1,847.80 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25.747% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ที่ประชุม MORE รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ได้อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญ่เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง หรือ PP จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท

และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 353.79 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 368.79 ล้านบาท

สำหรับราคาหุ้น MORE วันนี้เปิดตลาดที่ราคา 0.40 บาท ทรงตัวจากราคาปิดวานนี้ โดยระหว่างวันแกว่งตัวอยู่ในแดนลบตลอดทาง ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ราคา 0.38 บาท หรือเปลี่ยนแปลง -0.02 บาท ลดลง -5% จากราคาปิดวันก่อนหน้า