เล็งยึดโควตาสลาก 11 ล้านใบ ขายช่วงให้ “กองสลากพลัส” นำมาขายผ่าน “เป๋าตัง”

กองสลากพลัส

สำนักงานสลากฯ ตรวจสอบต้นทาง “ขายช่วง” ให้ “กองสลากพลัส” จ่อตัดสิทธิตัวแทนจำหน่ายทำผิดสัญญา-ยึดโควตา 11 ล้านใบมาขายผ่าน “เป๋าตัง” แทน

วันที่ 17 มกราคม 2566 แหล่งข่าวจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากแพลตฟอร์มกองสลากพลัส ยอมรับเองว่า ได้ไปกว๊านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจากยี่ปั๊ว จำนวน 11 ล้านใบ

ซึ่งหากตรวจสอบแล้วต้นทางเป็นของตัวแทนจำหน่ายรายได้ที่นำไปขายช่วง ก็จะมีการยึดโควตาคืน และ นำมาเพิ่มในสลากดิจิทัลที่ขายผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตังแทน โดยปัจจุบันสลากดิจิทัลขายอยู่ที่ 17 ล้านใบ ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่ในงวดเดือน เม.ย. 2566 มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีก 10-11 ล้านใบ

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การตรวจค้นกองสลากพลัสล่าสุด สำนักงานสลากฯ ร่วมเข้าไปตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 11 ล้านใบ ว่าเป็นสลากของจริงหรือไม่

“หากพบว่าเป็นสลากจริง ก็จะตรวจสอบเพิ่มว่ามีที่มาจากแหล่งใด เพื่อดำเนินการยกเลิกสัญญา หรือสิทธิการเป็นผู้ซื้อจอง-ล่วงหน้า เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่าย ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ขายจะต้องไม่ขายสลากเกินราคาที่กำหนดไว้ในสลาก ไม่ว่าจะเป็นการขายโดยเรียกร้องให้ผู้ซื้อ ซื้อสิ่งของอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่”

รวมทั้งการร้องขอประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ถ้าผู้ขายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดสัญญา รวมถึงนำสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปรวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น หรือหากตรวจพบว่า สลากของผู้ขายไปวางไว้เพื่อเตรียมจำหน่ายที่จุดจำหน่ายของผู้อื่นนอกเหนือจากจุดที่ได้ระบุไว้ ให้สันนิษฐานว่าไม่ได้ขายสลากด้วยตนเอง และถือว่าเป็นการผิดสัญญาซึ่งสำนักงานสลากฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าได้ทันที รวมถึงสลากในส่วนของสมาคม/องค์กร สำนักงานสลากฯ จะยกเลิกสิทธิในการรับสลากไปจำหน่ายของสมาชิกในสมาคม/องค์กรนั้น ๆ ทันทีเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การตรวจค้นการจำหน่ายสลากครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อต้องการแก้ปัญหาสลากเกินราคาและการจำหน่ายสลากแบบผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปตัดสิทธิตัวแทนจำหน่าย แต่การตัดสิทธิเป็นผลที่จะต้องดำเนินการเมื่อพบความผิดตามมา เพราะหากไม่ดำเนินการตัดสิทธิ จะถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้