JKN ราคาหุ้นพุ่ง 6.7% หลังปรับแผนเพิ่มใหม่

JKN ราคาหุ้นเช้านี้ปิด +3.05% จากราคาปิดวันก่อนหน้า ยืนราคา 3.38 บาท ทำจุดสูงสุดที่ราคา 3.50 บาท รับข่าวปรับแผนออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่เป็น 589.29 ล้านหุ้น เสนอขาย RO จำนวน 510 ล้านหุ้น อัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 3 บาท ลดผลกระทบด้าน Dilution พร้อมดึง “ยูนิสเตรทช์” เข้าซื้อหุ้น PP ไม่เกิน 66 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท หวังนำเงินระดมทุนช่วยลดภาระดอกเบี้ย-ปรับโครงสร้างเงินทุน

วันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN พบว่าเปิดตลาดเช้าวันนี้ยืนที่ราคา 3.40 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น +3.7% จากราคาปิดวันก่อนหน้า โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 3.50 บาท เพิ่มขึ้น 6.7% โดยปิดตลาดภาคเช้า +3.05% ยืนอยู่ที่ราคา 3.38 บาท ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นรับข่าวปรับแผนออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่

ด้านแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

Advertisement

และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดปี 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited (หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ NHTPE )) และยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะปรับอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จากเดิมอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้น เพื่อลดผลกระทบด้าน Dilution

อีกทั้งภายหลังจากการจัดงานประกวด Miss Universe ปี 2022 ที่นิวออร์ลีนส์ บริษัทได้รับกระแสตอบรับที่ดี ทั้งในด้านจํานวนผู้รับชมทั่วโลก และพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจที่ติดต่อเข้ามาเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สในปี 2023-2025

Advertisement

ซึ่งปัจจุบันได้นามสัญญากับประเทศเอลซัลวาดอร์ เพื่อให้สิทธิในการเป็นเจ้าภาพการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส สําหรับปี 2023 แล้ว ส่วนเจ้าภาพการจัดประกวดสําหรับปี 2024-2025 อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา เป็นผลทําให้บริษัทได้รับการติดต่อจากนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในบริษัท โดยบริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่นักลงุทนรายดังกล่าว ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอสําหรับรองรับการชําระคืนเงินกู้และการต่อยอดธุรกิจ

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าควรยกเลิกมติที่ประชุมดังกล่าว และพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ใหม่ โดยมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน
294,648,761.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 509,831,363 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 804,480,124.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 589,297,523 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกินจำนวน 510,043,387 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท กำหนดจองซื้อและชำระค่าหุ้น วันที่ 11-12 และ 17-19 เม.ย. 2566 โดยกําหนดให้วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2566

Advertisement

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 66,666,666 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัด (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท กําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000 บาท

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 12,587,470 หุ้น รวมถึงหุ้นส่วนที่เหลือและหุ้นส่วนเกินที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ NHTPE โดยราคาแปลงสภาพใหม่ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ NHTPE หลังการปรับสิทธิซึ่งมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 66 เท่ากับ 6.5724 บาทต่อหุ้น

โดยมีมติอนุมัติกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (Record Date)

ทั้งนี้ บริษัทนำเงินที่ระดมทุนได้ใช้ชําระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย และคงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทสําหรับรองรับการดําเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะสะท้อนต่อผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท