โทเคน เอกซ์ ชี้ช่องลงทุน Condo Backed Token โอกาสรับผลตอบแทนหลายต่อ

Condo Backed Token

โทเคน เอกซ์ บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ชี้ช่องการลงทุน “Condo Backed Token” โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีคอนโดมิเนียมเป็นทรัพย์สินอ้างอิง ระบุนักลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทน ทั้งจาก “รายได้ค่าเช่าสุทธิตลอดอายุของโครงการ-ผลตอบแทนจากการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการ”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด เป็นบริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เสนอบทความ เรื่อง “Condo Backed Token โอกาสรับผลตอบแทนหลายต่อ”

โดยชี้ว่า “การลงทุนอย่างระมัดระวังเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจและตลาดลงทุน” น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับการลงทุนในปีนี้ แม้เปิดปีมาภาพรวมของภาคธุรกิจ การลงทุนหลายประเภทจะฟื้นตัวดูดีขึ้น แต่ตลอดทางยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและภาพรวมการลงทุน

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ภาวะการเงินไทยมีแนวโน้มตึงตัวต่อเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่จะยังอยู่สูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในด้านค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ จากปัจจัยการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ตึงตัวช้าลง และเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มอ่อนลง

อีกทั้งปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้น จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้เงินทุนจากต่างชาติไหลเข้าตลาดการเงินไทยตามความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าเงินบาทจะแข็งค่าที่ 31.5-32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานและราคาอาหารที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงการเลือกตั้งที่อาจกระทบกับเสถียรภาพการเมืองไทยและต่อเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม

ภาพรวมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน โดยเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น สินทรัพย์ดั้งเดิมอย่าง หุ้น กองทุนรวม และหุ้นกู้ จนไปถึงสินทรัพย์รูปแบบใหม่อย่าง “สินทรัพย์ดิจิทัล” อาทิ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน หรือ Investment Token ที่มีสินทรัพย์หรือโครงการอ้างอิง ได้รับการกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ให้ผลตอบแทนระยะยาว และมีความผันผวนและความเสี่ยงต่ำ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโตเคอร์เรนซี

เทรนด์การลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีทรัพย์สินอ้างอิง หรือ “Asset-Backed Token” ถือเป็นอีกทางเลือกใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ด้วยการแปลงทรัพย์สินในโลกจริงให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล หรือโทเคน (Token) ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน ซึ่งผู้ถือโทเคนจะได้รับผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินอ้างอิง

โดยเฉพาะ “Condo-Backed Token” หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีคอนโดมิเนียมเป็นทรัพย์สินอ้างอิง ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้นักลงทุนมีโอกาสเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น โดยสามารถลงทุนคอนโดมิเนียมได้สะดวกสบายมากขึ้นด้วยเงินลงทุนที่น้อยลง

เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนการลงทุนในปี 2565 หุ้นกู้เอกชนระดับ Investment Grade ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 1-5% ต่อปี ตามอายุของหุ้นกู้นั้น ๆ จากข้อมูล ThaiBMA ในขณะที่ SET TR ทั้งปี 2565 อยู่ที่ 3.5% ส่วนผลตอบแทนกองทุนหุ้นไทยกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 2.0% และกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็กมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบเล็กน้อยที่ -1.6% ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Morningstar

ขณะที่การลงทุนใน Condo-Backed Token ที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้น เช่น การลงทุนใน RealX Investment Token ซึ่งเป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนเสมือนเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมมูลค่าสูงใจกลางเมืองได้ในหน่วยย่อย (Fractionalized Ownership) ซึ่ง Token X ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ร่วมกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.นั้น

นักลงทุนที่ถือโทเคนจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจาก 1.รายได้ค่าเช่าสุทธิตลอดอายุของโครงการ 10 ปี โดยอัตราผลตอบแทนในช่วงปีที่ 1-5 ของโครงการจะอยู่ที่ 4-5% ต่อปี และ 2.ผลตอบแทนจากการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการสุทธิในปีที่ 6-10 ของโครงการ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากราคาอสังหาฯ ย่าน CBD ที่มีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และหากโทเคนดิจิทัลนั้นเข้าจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นักลงทุนผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทัลในตลาดรองได้ตลอด 24 ชั่วโมง


อย่างไรก็ตาม การเลือกลงทุนใน Condo-Backed Token นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณภาพทรัพย์สินอ้างอิง เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ความน่าเชื่อถือของทรัสตี (Trustee) ที่มีหน้าที่ติดตามการจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน