ไทยพาณิชย์ รับเงินฝากประจำ จ่ายดอกเบี้ยสูงโดนใจ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่ง “บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงโดนใจ” เอาใจคนรักการออม รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.65% ต่อปี เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากได้ไม่จำกัด ฝากสั้น-ฝากยาวผ่านแอป SCB EASY และสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ธนาคารไทยพาณิชย์ ขานรับนโยบายภาครัฐ ปรับขึ้นดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการออมเงินให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ท่ามกลางสภาวะค่าครองชีพดีดตัวสูงขึ้น

ล่าสุด ส่ง “บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงโดนใจ” เอาใจคนรักการออม รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.65% ต่อปี เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากได้ไม่จำกัด เลือกระยะเวลาการฝากเงินได้ตามใจ ทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว วางใจกับผลตอบแทน ด้วยดอกเบี้ยที่แน่นอนตามกำหนดระยะเวลาที่เลือกฝาก และมั่นใจในความปลอดภัยด้วยความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเงินฝากที่มุ่งเน้นการออมในบัญชีดอกเบี้ยสูง

โดยลูกค้าสามารถเปิดด้วยตัวเองง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY หรือเปิดแบบมีสมุดคู่ฝากที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด “บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงโดนใจ”

  • บัญชีฝากประจำ 9 เดือน รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.05% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
  • บัญชีฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.15% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีผ่านแอป SCB EASY หรือเปิดแบบมีสมุดคู่ฝากที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
  • บัญชีฝากประจำ 36 เดือน รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.65% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีผ่านแอป SCB EASY หรือเปิดแบบมีสมุดคู่ฝากที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 0-2777-7777 และสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ