IMPACT กำไรกองทรัสฯ พุ่ง 136% ฟื้นตัวแรงจากปีก่อน

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

IMPACT กำไรจากการลงทุนสุทธิงวดสิ้นธันวาคม 2565 พุ่ง 136% สาเหตุจากที่สามารถเปิดให้บริการพื้นที่ได้ตามปกติ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (IMPACT) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยกองทรัสต์ฯ มีผลกำไรจากการลงทุนสุทธิ 343.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 136.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) รายได้รวม 569.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 267.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกองทรัสต์ฯ สามารถเปิดให้บริการพื้นที่ได้ตามปกติ

2) ค่าใช้จ่ายรวม 232.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจาก

  • ต้นทุนการให้บริการพื้นที่ 68.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.8 เนื่องจากกองทรัสต์ฯ สามารถเปิดให้บริการพื้นที่ได้ตามปกติ
  • ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 61.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.7 เนื่องจากกองทรัสต์ฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 26.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.1
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.4