หุ้นกู้ออกใหม่ วางขายเดือน ก.พ. ดอกเบี้ยสูงสุด 7.50% ต่อปี

หุ้นกู้

หุ้นกู้ออกใหม่ เตรียมวางขายให้นักลงทุนทั่วไป-สถาบันและรายใหญ่ รอบเดือนเดือน ก.พ. 2566 จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.50% ต่อปี  

วันที่ 30 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก้าวเข้าสู่เดือนที่สองของปีกันแล้ว ซึ่งยังคงเห็นกระแสของการออกหุ้นกู้กันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ในปีที่ 2565 ผ่านมา โดยในเดือน ก.พ.นี้ มีบริษัททั้งรายเล็กและรายใหญ๋ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้นักลงทุนทั่วไป-สถาบันและรายใหญ่ การันตีจ่ายดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7.50% ต่อปี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.95-3.10% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55-3.75% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20-4.35% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

Advertisment
 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+”
 •   หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+” แนวโน้ม “คงที่”

คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2566

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC 

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

Advertisment
 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Positive”

คาดเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง (หนี้จากการออกตราสารหนี้)
 2. เพื่อชำระหนี้สินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
 3. เพื่อใช้ในการลงทุนหรือเพื่อการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้
 4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด หรือ TMN

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

ท้้งนี้องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ คาดปิดให้จองซื้อระหว่าง 10 และ 13-14  ก.พ. 2566

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด และบริษัทย่อย จำนวน 300.00 ล้านบาท
 2. ใช้ในการขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อดิจิตัลของบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด จำนวน 700.00 ล้านบาท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ยังไม่ระบุตราดอกเบี้ยต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ยังไม่ระบุตราดอกเบี้ยต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถือยังไม่ระบุ
 •  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A”

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 ก.พ. 2566  โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของกองทรัสต์ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มูลค่ารวม 200 ล้านบาท (WHART232A) และเป็นส่วนหนึ่งของการชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน มูลค่ารวม 2,100 ล้านบาท

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ท้้งนี้องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

คาดเปิดให้จองซื้อระหว่าง 21-23 ก.พ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในดังนี้

 1. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ JKN234A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนของบริษัท
 2. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ JKN239A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนของบริษัท
 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรลงทุนในทรัพย์สิน และผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONTS  

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-(tha)”
 •  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-(tha)” แนวโน้ม “คงที่”

คาดเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บางราย ดังนี้

 1. เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในการออกและเสนอหุ้นกู้ครั้งนี้ มูลหนี้รวม 1,600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.45-1.51%
 2. เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นที่ไม่ใช่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 2,200 ล้านบาท

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ PD

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 5.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF

โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB”
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 31 ม.ค. และ 1-2 ก.พ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดจำนวนเงิน 500 ล้านบาท ในวันที่ 21 ก.พ. 2566 สำหรับ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566”
 2. เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้อื่นๆและเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NCH

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหลักประกัน คือ จำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยมีมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่าของมูลค่าตราสารหนี้ที่ออกและขายได้

ท้้งนี้องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 2566

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA

โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB”
 •  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB” แนวโน้ม “ลบ”

คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CWTTH

โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ท้้งนี้องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 13- 15 ก.พ. 2566

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (CWTTH232A)

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT  

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
 •  หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการใหม่ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ THANI

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ยังไม่ระบุอายุหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ยรายปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-“
 •  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-“

คาดเปิดให้จองซื้อภายในเดือน ก.พ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ TCC

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ท้้งนี้องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 2566

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อถ่านหิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรเข้าซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ (NPL และ/หรือ NPA)

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
 •  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”

คาดเปิดให้จองซื้อภายในเดือน ก.พ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ SGP232A ครบกำหนด เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับค่าแก๊สที่เพิ่มขึ้น

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW

โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25-5.35% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.75-5.85% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2022

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
 •  หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

คาดเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต มูลค่า 1,050.00 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน คือ :  มูลค่ารวมประมาณ 305.23 ล้านบาท

 1. ที่ดินเปล่า (จํานองลําดับที่ 7) มูลค่าประเมินประมาณ 7.56 ล้านบาท
 2. อาคารพาณิชย์ 3 ชน มีชั้นลอย ในโครงการ “The Rich Avenue @ ดํารงรักษ์” จํานวน 11 หลัง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดํารงมูลค่าของทรัพย์สิน ไม่ตํ่ากว่า 1.2 เท่า (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ)

ท้้งนี้องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ คาดเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. และ 1 มี.ค. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้ำงโครงการ ริชพอยท์ วุฒากาศ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ เช่น ค่าโฆษณา ค่าบริหาร ดอกเบี้ยและภาษี เป็นต้น

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ท้้งนี้องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ คาดเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 2566

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (CMC234A) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566
 2. เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่บริษัท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT

โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ ไม่มีประกันของบริษัท ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)

เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยมีดังนี้

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 เท่ากับ 6.10% ต่อปี

 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread 4.20% ต่อปี และ (ค) อัตรา 0.25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread 4.20% ต่อปี และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread 4.20% ต่อปี และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
 •  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ แนวโน้ม Stable

คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกันของบริษัท ไมเนอร์อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ASK

เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

 •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A(tha)”
 •  หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A(tha)”

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ