ทรู มูฟ เอชฯ ออกหุ้นกู้ 4 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 5.05% ต่อปี จองซื้อ 13-15 ก.พ.นี้

ทรู

ทรู มูฟ เอชฯ เตรียมออกหุ้นกู้ 4 รุ่น อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.50%, อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 4.10%, อายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ย 4.90%, อายุ 5 ปี 9 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อผ่าน 6 สถาบันการเงินได้ ระหว่าง 13-15 ก.พ.นี้

วันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (TUC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่นอายุ

โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.นี้ ประกอบด้วย

1.หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี
2.หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี
3.หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี
4.หุ้นกู้อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี

ทั้งนี้ การชำระดอกเบี้ย จะมีทุก ๆ 3 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)

ซึ่งการเปิดจองซื้อจะดำเนินการผ่าน 6 สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร