บ้านปูเปิดขายหุ้นกู้ดอกเบี้ยสูงสุด 4.10% เครดิตเรตติ้ง A+

บ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบันจำนวน 3 รุ่น ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง อันดับเครดิต A+/Stable ผลตอบแทน  3.10-4.10 % ต่อปี คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว

สมฤดี ชัยมงคล
สมฤดี ชัยมงคล

โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปมีจำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.10-3.30]% รุ่นอายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.60-3.80]% และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.90-4.10]%

โดยบริษัทจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 2566 ผ่าน 4 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางสาขา ระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ”

Advertisement

“บริษัทเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานในระดับภูมิภาค มีศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter จึงมั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา และเชื่อว่า หุ้นกู้บ้านปูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนต้องการลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคง และต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” นางสมฤดีกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 3 ปี 2565 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากความต้องการพลังงานที่ขยายตัวและแนวโน้มราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานที่สะอาดมากขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานตามกลยุทธ์ Greener & Smarter รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ New S-Curve ทั้งที่เกี่ยวเนื่องและนอกเหนือจากอุตสาหกรรมพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี (Tech Enabler)

โดยล่าสุด บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท อัลโต้เทค โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม IOT สำหรับจัดการระบบการใช้พลังงานในอาคารและโรงแรม เพื่อต่อยอดโซลูชั่นเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และลงทุนในกองทุน Smart City Fund II ของ Eurazeo ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ และเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินการภายใต้หลัก ESG ที่ยึดถืออย่างแข็งขันมาโดยตลอด

โดยบริษัทได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor จากเวที SET Awards ประจำปี 2565 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยรางวัลดังกล่าวได้มอบให้กับองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) หรือ THIS ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดใน 3 มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ สะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)”

บ้านปู

Advertisement

ในปี 2566 นี้ บ้านปูยังคงมุ่งนำเสนอโซลูชั่นด้านพลังงานที่ดีที่สุด ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) ให้แข็งแกร่ง และขยายการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยเดินหน้าเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ประกอบด้วย 2 มิติหลัก คือ

1) การเพิ่มสัดส่วนพอร์ตฟอลิโอพลังงานที่สะอาดขึ้น และเทคโนโลยีพลังงาน

2) การเดินหน้าขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บ้านปูยังเสริมแกร่งกลยุทธ์ด้วยแนวความคิดหลักในการทำงาน 3A คือ Augmentation การต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ Acceleration การเร่งการเติบโตและขยายธุรกิจให้เร็วขึ้น และ Antifragile ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที ความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยง และความสามารถในการหาโอกาสจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทุกการขับเคลื่อนของบ้านปู มุ่งหวังให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโซลูชั่นพลังงานที่ดีที่สุด เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม