บอร์ด SAPPE เคาะจ่ายปันผลงวดปี 2565 ในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

บอร์ด SAPPE เคาะจ่ายปันผลงวดปี 2565 ในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 9 พ.ค. และรอรับเงินปันผลเข้าพอร์ต 26 พ.ค.นี้ พร้อมตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2566 เติบโตไม่ต่ำกว่า 25%

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2565 ทุบสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งทำกำไรสุทธิโดดเด่นที่ 653.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% และมีรายได้จากการขาย 4,566.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.6%

โดยล่าสุด คณะผู้บริหารอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี 2565 ในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 508.7 ล้านบาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566


พร้อมรับเงินปันผลเข้าพอร์ตในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ เพื่อตอบแทนความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมตั้งเป้าหมายปี 2566 รายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 25%