กรุงศรีฯ ขยายเวลาเปิดบัญชีฝากประจำ 20 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 2.7%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขยายระยะเวลาเปิดบัญชีเงินฝากประจำ “Step up 20 เดือน” รับดอกเบี้ยได้ทุกเดือน เพิ่มขึ้นทุกช่วงการฝากสูงสุด 2.70% ต่อปี วันนี้-30 เม.ย. 66

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขยายระยะเวลาเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Step up 20 เดือน ต่ออีก 2 เดือน โดยสามารถสมัครเปิดบัญชีได้แล้ว จนถึง 30 เมษายน 2566

ด้วยยอดเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท รับดอกเบี้ยทุกเดือน เพิ่มขึ้นทุกช่วงการฝากสูงสุด 2.70% ต่อปี

โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากเงิน 1.65% ต่อปี พร้อมรับสถานะเพิ่ม KRUNGSRI PRIME เมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน 1 ล้านบาท หรือรับสถานะเพิ่ม KRUNGSRI EXCLUSIVE เมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน 5 ล้านบาท