ธอส. ตั้งรักษาการเอ็มดี แทน “ฉัตรชัย” ที่ลาออกไปเป็นผู้จัดการ ธ.ก.ส.

กฤษณ์ เสสะเวช
กฤษณ์ เสสะเวช

คณะกรรมการ ธอส. มีมติแต่งตั้ง “กฤษณ์ เสสะเวช” รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธอส. ตั้งแต่ 24 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 23 มีนาคม 2566 รายงานข่าวจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธอส. ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนนายฉัตรชัย ศิริไล ที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการได้ผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยการแต่งตั้ง นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ในครั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของธนาคารตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ดำเนินไปด้วยความต่อเนื่องเรียบร้อย

Advertisement

ประวัตินายกฤษณ์ เสสะเวช จบการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท Catholic University สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการทำงานและการบริหารด้านการเงินการธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),

ทำงานในบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธอส. ตั้งแต่ปี 2564-ปัจจุบันอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธอส. ดังกล่าว สืบเนื่องจากนายฉัตรชัย ศิริไล ได้ลาออกจากกรรมการผู้จัดการ ธอส. เพื่อไปรับตำแหน่งผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยนายฉัตรชัย จะทำงานที่ ธอส. วันที่ 23 มีนาคม เป็นวันสุดท้าย และจะเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้จัดการ ธอส. ในวันที่ 26 มีนาคม 2566