รัฐวิสาหกิจ เร่งเครื่องเบิกจ่ายลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ วงเงินสูงกว่าแผน

รัฐวิสาหกิจ

สคร. ติดตามรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเร่งลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจไทย รับมือปัจจัยเสี่ยงทั่วโลก เผย 43 แห่ง เบิกจ่ายเกิน 100% จากแผนการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะเมกะโปรเจ็กต์

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบฯลงทุนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 56,346 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-เดือนกุมภาพันธ์ 2566) 34 แห่ง จำนวน 43,524 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107 ของแผนการเบิกจ่าย

และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2566-เดือนกุมภาพันธ์ 2566) 9 แห่ง จำนวน 12,822 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 129 ของแผนการเบิกจ่าย

บลงทุน ก.พ. 66

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่
ที่สำคัญยังสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1
(ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Advertisment

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง และโครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของ ร.ฟ.ท.

นางปานทิพย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 5 เดือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34 ของกรอบงบฯลงทุนทั้งปี และเป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 9 ของกรอบงบฯลงทุนทั้งปี

“สคร.จะยังคงกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบฯลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบฯลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบงบฯลงทุนทั้งปี) เพื่อให้
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีส่วนช่วยสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจทั่วโลกต่อไป” นางปานทิพย์กล่าว