MBK เก็บหุ้น TCAP เข้าพอร์ตเพิ่ม สัดส่วนถือครองทั้งกลุ่มเกิน 20%

MBK เก็บหุ้น TCAP

MBK ผู้ถือหุ้นเบอร์ 1 เข้าซื้อหุ้น TCAP เพิ่ม ส่งผลให้สัดส่วนการถือครองของกลุ่มขยับเพิ่มเป็น 20.0112% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

วันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูล “SEC News” เปิดเผยรายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK ได้ซื้อหุ้นของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0314% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 19.6869% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 0.0314% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่ม คิดเป็น 20.0112% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ทั้งนี้ MBK เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ TCAP อยู่แล้วในปัจจุบัน