คลังตอบเหตุผลแท้จริง ปมไม่ต่ออายุมาตรการลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตร

น้ำมัน ราคาน้ำมัน ดีเซล

ปลัดคลังแจงมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตรมีผลถึง 21 ..นี้ ชี้ยังต้องหารือร่วมกับกระทรวงพลังงานก่อน ยืนยันหลักการต้องไม่ให้กระทบราคาขายปลีก ฟากอธิบดีกรมสรรพสามิตระบุประกาศที่เป็นข่าวเป็นของเดิมเพิ่งลงราชกิจจาฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีมีรายงานข่าวว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลไม่ต่ออายุมาตรการลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตร ซึ่งมาตรการลดภาษีจะสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 21 .. 2566 นั้น โดยจากการสอบถามไปที่กระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า ขณะนี้ยังมีเวลาพิจารณา โดยภาษียังลดตามเดิมถึงวันที่ 21 ..นี้ ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะต้องหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน

คงต้องคุยกันกับพลังงาน และกองทุน เข้าใจว่าฐานะกองทุนน้ำมันฯดีขึ้นมาก ซึ่งในหลักการคงไม่ให้กระทบราคาขายปลีก คงเป็นเรื่องภาษีกับเงินนำส่งกองทุนนายกฤษฎากล่าว

               

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ประกาศกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นของเดิม เพียงแต่เพิ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่ใช่เป็นการประกาศว่าจะขึ้นภาษีน้ำมันดีเซลแต่อย่างใด

เป็นของเก่า format เดิม เป็นกฎกระทรวงดังกล่าว มี process ตรวจร่างและเสนอ รมว.คลัง ลงนาม โดย รมว.คลัง ลงนาม 12 .. 2566 ลงราชกิจจานุเบกษา 19 .. 2566 ดังนั้น กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาท ไป 2 เดือน (21 .. 2566-20 .. 2566) ไม่ใช่การขึ้นอัตราภาษีน้ำมันดีเซลแต่อย่างใดอธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าว