ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ออกรอบไร้กังวล “นวกิจ” คุ้มครองบาดเจ็บ-ไม้เสียหาย

กอล์ฟ

นวกิจประกันภัย ผนึกพันธมิตร สนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ ส่งโปรดักต์ใหม่ “ประกันผู้เล่นกอล์ฟ” ออกรอบแบบไร้กังวล ให้ความคุ้มครองบาดเจ็บ-ไม้กอล์ฟเสียหาย มีให้เลือก 3 แผน คุ้มครองสูงสุด 5 แสนบาท

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับสนามกอล์ฟ ซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ ผนึกกำลังพันธมิตรจัดรางวัล โฮล-อิน-วัน บิ๊ก ไพร้ซ์ ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักกอล์ฟเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัย ที่จะมีส่วนช่วยบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในระหว่างการออกรอบ กับผลิตภัณฑ์ประกันนักกอล์ฟที่มีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

โดยรายละเอียดของกรมธรรม์ “ประกันผู้เล่นกอล์ฟ+” ออกรอบกับดีลดีดี ประกันสำหรับนาย รับประกันภัยโดย “นวกิจประกันภัย” มีทั้งหมด 3 แผนความคุ้มครอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

               

1.ความรับผิดชอบต่อคนภายนอก จำนวนเงินเอาประกันภัย แผน A-B จำนวน 5 แสนบาท และแผน C จำนวน 1 ล้านบาท

2.ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกัน กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวนเงินเอาประกันภั แผน A จำนวน 2 แสนบาท แผน B จำนวน 3 แสนบาท และแผน C จำนวน 5 แสนบาท

Advertisement

กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิ่งต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 52 สัปดาห์) และทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 52 สัปดาห์) แผน A-C จำนวน 1 พันบาท

กรณีการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จำนวนเงินเอาประกันภัย แผน A จำนวน 2 หมื่นบาท แผน B จำนวน 3 หมื่นบาท และแผน C จำนวน 5 หมื่นบาท

3.อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ จำนวนเงินเอาประกันภัย แผน A สูงสุดไม่เกิน 2 หมื่นบาท 3,000 บาทต่อไม้ แผน B สูงสุดไม่เกิน 3 หมื่นบาท 4,500 บาทต่อไม้ และแผน C สูงสุดไม่เกิน 5 หมื่นบาท 7,500 บาทต่อไม้

4.รางวัลพิเศษ Hole-in-One กรณีการแข่งขันเป็นทางการ จำนวนเงินเอาประกันภัย แผน A-B จำนวน 1.5 หมื่นบาท และแผน C จำนวน 3 หมื่นบาท และกรณีการเล่นทั่วไป แผน A-B จำนวน 1 หมื่นบาท และแผน C จำนวน 1.5 หมื่นบาท

Advertisement

โดยค่าเบี้ยประกันสำหรับแผน A จำนวน 914 บาท แผน B จำนวน 1,059 บาท และแผน C จำนวน 1,914 บาท มีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี มีข้อยกเว้นที่สำคัญคือ 1.ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ เนื่องจากการสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณืนั้น 2.การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ 3.ภัยสงครามและการก่อการร้าย