ทริสเรทติ้งหั่นเครดิตองค์กร STARK เป็น “D” แล้ว ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้

STARK

ทริสเรทติ้งประกาศลดเครดิตองค์กร STARK เป็น “D” แล้ว หลังบริษัทระงับชำระหนี้หุ้นกู้ 2 รุ่น

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ทริสเรทติ้งประกาศปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงสู่ระดับ “D” เนื่องจากบริษัทผิดนัดชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A

ทั้งนี้ ตามประกาศของนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ได้แจ้งว่าบริษัทได้ตัดสินใจระงับการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดชำระดอกเบี้ยในวันที่ 2 มิถุนายน 2566

               

วานนี้ (1 มิ.ย. 66) ทริสฯเพิ่งปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ STARK เป็น “C” จากเดิม “BB-”