เปิดรายชื่อ “บลจ.-บริษัทประกัน” ขาดทุนหุ้น STARK

STARK

เปิดรายชื่อ นักลงทุนสถาบันชั้นนำ “ไทย-ต่างชาติ” ทั้ง บลจ.-บริษัทประกัน รวม 12 ราย เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน STARK กว่า 1.5 พันล้านหุ้น เมื่อ 25 ต.ค.65 ไทยประกันชีวิต มีต้นทุนกว่า 450 ล้านบาท ถือหุ้นอยู่ 128.07 ล้านหุ้น ราคาหุ้น STARK ปิดตลาดวันนี้ร่วงหนัก 92.44%

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่บริษัท เมื่อเมื่อประมาณวันที่ 25 ต.ค. 2565 ทางบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ได้แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 1,500 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.72 บาท ซึ่งมีผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนรวม 12 รายคือ

1.Credit Suisse (Singapore) Limited จำนวน 74,399,900 หุ้น มูลค่ารวม 276,767,628 บาท สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน 0.5550%

               

2.The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited จำนวน 353,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 1,313,160,000 บาท สัดส่วน 2.6387%

3.UOB Kay Hian Private Limited จำนวน 58,500,000 หุ้น มูลค่ารวม 217,620,000 บาท สัดส่วน 0.4634%

4.บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 1,190,400,000 บาท สัดส่วน 6.5053%

Advertisement

5.บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด จำนวน 268,817,200 หุ้น มูลค่ารวม 999,999,984 บาท สัดส่วน 2.5200%

6.บริษัท เอสซีบี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 182,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 677,040,000 บาท สัดส่วน 1.3576%

7.บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จำนวน 53,763,000 หุ้น มูลค่ารวม 199,998,360 บาท สัดส่วน 0.8681%

8.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จำนวน 51,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 189,720,000 บาท สัดส่วน 0.8653%

Advertisement

9.บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด จำนวน 47,029,800 หุ้น มูลค่ารวม 174,950,856 บาท สัดส่วน 0.3508%

10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน  30,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 111,600,000 บาท สัดส่วน 0.2238%

11. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 29,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 107,880,000 บาท สัดส่วน 0.2163%

12. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 32,490,100 หุ้น มูลค่ารวม 120,863,172 บาท สัดส่วน 0.2423%

ขณะที่บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินงวดไตรมาส 1/2566 (ม.ค-มี.ค. 66) เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 บริษัทมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ด้วยต้นทุนจำนวน 450 ล้านบาท

บริษัทมีขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นดังกล่าวจำนวน 332 ล้านบาท จากการประเมินมูลค่าด้วยความระมัดระวังอย่างสูงของบริษัท ซึ่งไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

โดยผลประกอบการจากพอร์ตการลงทุนทั้งหมด บริษัทมียอดคงเหลือของกำไรที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่ายุติธรรม จำนวน 1,820 ล้านบาท

โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ STARK ปัจจุบัน อันดับ 1 คือนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ สัดส่วน 25.1503% ส่วนทางบริษัทไทยประกันชีวิตถือหุ้นอยู่สัดส่วน 1.08% จำนวน 128.07 ล้านหุ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น STARK โดยปิดตลาดวันนี้อยู่ที่ระดับราคา 0.18 บาท ลดลง 2.20 บาท หรือติดลบ 92.44% เทียบจากราคาปิดวันก่อนหน้า มีมูลค่าซื้อขายรวม 1,110 ล้านบาท