ตลท. เปิดโผ 29 หุ้น เข้าคำนวณดัชนี FTSE มีผล 19 มิ.ย.

หุ้นไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโผ 29 หุ้น เข้าคำนวณดัชนี FTSE “MAKRO-TRUE” 2 หุ้นเจ้าสัวธนินท์ เข้า FTSE SET Large Cap Index มีผลตั้งแต่ 19 มิ.ย.66

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหุ้นชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

• ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 2 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
• ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 8 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
• ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 19 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ